Hvordan bruke automatisk eksponerings på ditt digitale kamera

December 12  by Eliza

De fleste digitale kameraer har en autoexposure modus, også kalt programmert autoexposure. Denne funksjonen gjør nettopp det navnet tilsier: Kameraet leser lys i scenen og deretter setter eksponeringen automatisk. Å bruke kameraets autoexposure:

Hvordan bruke automatisk eksponerings på ditt digitale kamera

Velg autoexposure målemodus du vil bruke.

Du kan finne dine alternativer i kameraets meny. Sjekk ut kameraet dokumentasjon for detaljene.

Matrisemåling (vanligvis standardinnstillingen) deler rammen i et rutenett (matrise) og analyserer lyset på mange forskjellige punkter på nettet. Kameraet velger deretter en eksponering som best fanger både skygget og lyse deler av motivet. Når du bruker sentrumsdominert lysmåling, tildeler kameraet måler en større betydning for midten av rammen. Med spotmåling, måler kameraet lyset bare på midten av rammen.

Hvordan bruke automatisk eksponerings på ditt digitale kamera

Motivet i søkeren eller skjermen.

Du trenger en stødig hånd (eller stativ) fordi du må holde denne rammen for en liten stund.

Trykker utløserknappen halvveis ned og hold den der.

Kameraet analyserer motivet og stiller eksponeringen, da det signaliserer deg - vanligvis med en lys nær søkeren eller med et pip.

Trykker på utløserknappen resten av veien.

Dette tar bildet!