Hvordan bruke Force Index i Day Trading

November 27  by Eliza

V Kanonvolumet på lager (eller andre verdipapirer) handles på markedet kombinert med kraft indeksen kan gi en dag trader med en følelse av hvor lenge en trend vil vare.

Volum forteller deg hvor mye lager eller varehandel foregår i markedet. Volum forteller deg om nok støtte eksisterer for å opprettholde pris trender eller om prisutviklingen vil trolig endre seg snart.

Kraften indeksen gir deg en følelse av styrken til en trend. Det starter med informasjon fra priser, nemlig at dersom sluttkursen i dag er høyere enn sluttkursen i går, det er positivt for sikkerheten.

Derimot, hvis dagens sluttkurs er lavere enn gårsdagens, da kraften er generelt negative. Da at prisinformasjon er kombinert med voluminformasjon. Jo mer volum som går med det prisendring, jo sterkere at positiv eller negativ kraft.

Selv om mange anførsels systemer beregne kraft for deg, kan du gjøre det selv, også. For hver børsdag, kjøre denne beregningen:

Force index = volum × (dagens glidende gjennomsnitt - gårsdagens glidende gjennomsnitt)

Med andre ord, bare skalerer kraft indeksen det glidende gjennomsnittet momentum oscillator for mengden av volumet som følger med at prisendring. På den måten har de næringsdrivende en følelse av hvor overkjøpt eller oversolgt sikkerheten er på en bestemt dag.