Hvordan bruke Mens Uttalelser i Java

March 29  by Eliza

En stund uttalelse i Java-programmering skaper en løkke som utfører kontinuerlig så lenge noen betinget uttrykk evalueres til sann. Den grunnleggende syntaks er dette:

while (uttrykk)
uttalelse

Mens uttalelsen begynner med å evaluere uttrykket. Hvis uttrykket er sant, er uttalelsen henrettet. Da uttrykket beregnes på nytt, og hele prosessen gjentas. Hvis uttrykket er falsk, er uttalelsen ikke utført, og mens loop slutter.

Merk: Uttalelsen del av mens loop kan enten være et enkelt utsagn eller en blokk med uttalelsene i et par bukseseler.

Hereâ € ™ sa kodebit som bruker en stund løkke for å skrive ut partall fra 2 til 20 på konsollen:

int antall = 2;
while (nummer <= 20)
{
System.out.print (antall + "");
antall + = 2;
}

Hvis du kjører denne koden, er følgende resultat vises i konsollen vinduet:

2 4 6 8 10 12 14 16 18 20

Den betingede uttrykk i denne programa € ™ s mens uttalelsen er nummer <= 20. Det betyr at løkken gjentar så lenge verdien av tallet er mindre enn eller lik 20. Liket av løkken består av to uttalelser. Den første skriver verdien av tall, etterfulgt av et mellomrom for å skille dette nummer fra den neste. Da den andre setningen gir 2 til nummer.

Kan gå ut midt i en sløyfe ved hjelp av en pause setning. Du kan også bruke en fortsette statement å hoppe over en henrettelse av loopen.