Hvordan bruke Sine Innbytte å integrere

March 9  by Eliza

Med trigonometrisk substitusjon metoden, kan du gjøre integraler inneholder radikaler av visse former fordi de samsvarer med trigonometriske funksjoner. En sinus kan ta plassen til en rest i en bestemt form.

Hvordan bruke Sine Innbytte å integrere

 1. Tegn en rettvinklet trekant der

  Hvordan bruke Sine Innbytte å integrere

  Du bør bekrefte dette med Pythagoras 'læresetning.

  Hvordan bruke Sine Innbytte å integrere
  Hvordan bruke Sine Innbytte å integrere

 2. Løs

  Hvordan bruke Sine Innbytte å integrere


  differensiere, og løse for dx.

  Hvordan bruke Sine Innbytte å integrere

 3. Finn ut hvilken trigonometrisk funksjon lik radikal over en, og deretter løse for den radikale.

  Se på trekanten i figuren.

  Hvordan bruke Sine Innbytte å integrere

 4. Bruke resultatene fra trinn 2 og 3 for å gjøre erstatninger i det opprinnelige problemet og deretter integrere.

  Merk at i dette problemet, må du gjøre tre bytter, ikke bare to som i det første eksempelet.

  Hvordan bruke Sine Innbytte å integrere

 5. Trekanten viser at

  Hvordan bruke Sine Innbytte å integrere


  Nå erstatte tilbake for din endelige svaret.

  Hvordan bruke Sine Innbytte å integrere

Ita € ™ s en tur i parken.