Hvordan bruke TI-Nspire Måling Transfer Verktøy

March 11  by Eliza

TI-Nspire Measurement Transfer verktøyene lar deg overføre resultatet av en beregning, en numerisk tekstverdi, eller en måling i en sirkel, stråle eller vektor. Du kan også bruke dette verktøyet til å overføre en måling til en akse. For å overføre en skråning målingen til y -aksen, gjør du følgende:

  1. Trykk [MENU] → Bygging → Overføring av måle å påberope Overføring av måleverktøy.
  2. Flytt markøren til resultatet av skråningen beregning (eller numerisk tekstverdi eller måling) og trykk [KLIKK].
  3. Flytt markøren til y -aksen og trykk [KLIKK].
  4. Trykk [ESC] for å avslutte Overføring av måleverktøy.

Legg merke til at et punkt vises på y-aksen med en y -coordinate lik nåverdien av skråningen beregningen. Prøv å dra den hule punkt på x -aksen og se på som et punkt på y -aksen beveger seg opp og ned.

Her er resultatene av med Overføring av måleverktøy. Y -aksen er justert for å gi en bedre vindu for å kunne se dette resultatet. De første to skjermer viser bevegelsen av den overførte måle som x -aksen punkt er dratt. I den tredje skjermen, er en vinkelrett linje lagt gjennom den overførte måle og skjæringspunktet, betegnet (x, y), er konstruert med den andre vinkelrett linje.

Hvordan bruke TI-Nspire Måling Transfer Verktøy