Hvordan du programmerer PC til Hibernate

July 23  by Eliza

Du kan spare strøm og ikke-helt-nøyaktig slå PCen ved å gjøre den ligge i dvale. Når datamaskinen går i dvalemodus, lagrer den alt minnet - alt systemet gjør - slår deretter av datamaskinen. Dvale betyr at datamaskinen er virkelig og virkelig av, ikke bare sove.

For dvalemodus datamaskinen, må du programmere en av-knapper:

Hvordan du programmerer PC til Hibernate

Velg Kontrollpanel → System og vedlikehold.

Hvis du er i klassisk visning, dobbeltklikker du på Strømalternativer.

Hvordan du programmerer PC til Hibernate

Velg Endre Hva Power Knapper Do.

Dette elementet vises under Strømalternativer overskriften eller som en link på venstre side av vinduet Strømalternativer.

Hvordan du programmerer PC til Hibernate

Velg Dvalemodus fra rullegardinlisten til høyre for knappen du vil programmere.

Du kan programmere konsollens strømknappen eller konsollen måne-knappen (hvis den har en).

Etter at du programmere en av disse knappene, trykke den i dvalemodus datamaskinen.