Hvordan Endre Auto-Lock på iPhone

December 30  by Eliza

Auto-lock-funksjonen på din iPhone kan du angi hvor lang tid det skal gå før iPhone låses eller slår av skjermen automatisk. Eller du kan sette Auto-lock slik at iPhone låser aldri automatisk. Dine valg Auto-lock er fem minutter før du slår av, fire minutter før, og så videre, helt ned til ett minutt.

For å endre innstillingene for auto-lock, trykk på ikonet Innstillinger, deretter general knappen. Trykk på Auto-Lock-alternativet og velg din preferanse.

Dona € ™ t bekymre deg hvis iPhone er låst. Du kan fortsatt få samtaler og tekstmeldinger og justere volumet.