Hvordan er Fosforylering nivå Bestemmes?

June 3  by Eliza

Fosforylering nivå av organiske molekyler eller stoffer blir bestemt ved to metoder: western blotting og massespektrometri. Fosforylering oftest refererer til bindingen av et fosfat til protein. Når fosfater feste til protiens, er de naturlige prosesser og funksjoner av protein enzymer i kroppen forstyrret. Å bestemme fosforylering nivået er avgjørende for å behandle et bredt spekter av sykdommer, kreft til diabetes.

Western-blotting er en populær metode anvendt for å bestemme fosforylering nivå av et bestemt sett av proteiner. Antistoffer slik som anti-fosfo-tyrosin-monoklonale antistoffer er vanligvis brukt fordi de lett bindes til et protein er tyrosinrester, som er påvirket av fosforylering. I western blotting, er proteinene først separert etter størrelse ved hjelp av en elektrisk ladning metode kjent som gel-elektroforese.

Proteinene blir deretter overført til en membran som har vært dekket med spesielle antistoffer som binder seg til fosfat på proteiner. Når proteinene er overført, vil antistoffene holde seg til noen proteiner med en tilknyttet fosfat. Fosforyleringen Nivået kan så bli bestemt ved et røntgenbilde av membranen. Eventuelle berørte proteiner vil gi av et lysglimt, noe som gjør det enklere for forskeren å måle fosforyleringsseter nivåer.

Massespektrometri er en annen måte å måle graden av fosforylering et stoff. Denne prosess omdanner proteinmolekyler til ioner, noe som gjør dem lettere å spore og måle. Prøven blir ionisert av en høyeffekts ionekilde som inundates prøven med elektroner. Denne handlingen slår prøven inn kationer, positivt ladede ioner.

Massen analysator av massespektrometer skiller ionene av deres masse og intensiteten av charge. Dette gjør det mulig for forskeren til å oppdage masse-til-ladning-forhold, noe som er viktig i å oppdage fosforylering nivået av prøven. Til slutt måler detektoren ionene i orden slik at dataene kan vises i grafisk form. Figuren viser at masse-til-ladning-forhold av ionene på x-aksen og den relative intensitet av ionene på y-aksen.

Fosforylering nivåer kan også måles i løpet av substrat-fosforylering. Substratfosforylering er en prosess som skaper adenosin trifosfat (ATP), et molekyl kritisk for energioverføring mellom celler, under glykolyse. Denne prosessen skjer i begge dyreceller og planteceller.

I planteceller, er ATP molekyler opprettet ved hjelp av energi fra solen. Denne energien spurs fosforylering i anleggets kloroplaster, stedet for fotosyntesen. Graden av fosforylering korrelerer med mengden av fosfat er nødvendig for å opprette flere ATP-molekyler.