Hvordan få Lister med lapply Funksjon i R

January 6  by Eliza

Den lapply () -funksjonen fungerer akkurat det samme som sapply () funksjon, med en viktig forskjell: Den returnerer alltid en liste. Denne egenskapen kan være en fordel hvis youâ € ™ re ikke sikker på hva utfallet av sapply () vil være.

Si at du ønsker å vite de unike verdiene av bare et delsett av dataene ramme klienter. Man kan få de unike verdier i det første og tredje rader av datarammen som dette:

> sapply (klienter [c (1,3),], unik)
timer offentlig typen
[1,] "25" "TRUE" "public"
[2,] "125" "false" "privat"

Men fordi hver variabel har nå to unike verdier, sapply () forenkler resultatet til en matrise. Hvis du regnet med at resultatet skal være en liste i følgende kode, vil du få feil. Hvis du brukte lapply (), på den annen side, vil du også få en liste i dette tilfellet, som vist i følgende resultat:

> lapply (klienter [c (1,3),], unik)
$ timer
[1] 25 125
$ Offentlig
[1] TRUE FALSE
$ Typen
[1] "public" "privat"

Egentlig har sapply () -funksjonen en ekstra argument, forenkle, som du kan stille til FALSE hvis du dona € ™ t ønsker en forenklet liste. Hvis du setter både argumentene forenkle og USE.NAMES til FALSE, sapply () og lapply () returnerer nøyaktig samme resultat.