Hvordan Faktor summen av to Perfect Cubes

February 17  by Eliza

Regelen for facto summen av to perfekte kuber er nesten det samme som regel for facto forskjellen mellom perfekte kuber. Du må bare endre to små tegn til å gjøre det arbeidet. Summen av to terninger er lik summen av sine røtter ganger kvadratene av sine røtter minus produktet av røttene, som ser ut som

Hvordan Faktor summen av to Perfect Cubes


Som resultatene av facto forskjellen på to terninger, er resultatene av facto summen av to terninger også består av:

 • En binomisk faktor (a + b), og
 • En trinomial faktor,

  Hvordan Faktor summen av to Perfect Cubes

Legg merke til at skiltet mellom de to kube røtter (a + b) er den samme som tegn på problemet å være priset:

Hvordan Faktor summen av to Perfect Cubes


Rutene i trinomial uttrykket er fortsatt både positive, men du endrer tegn på midten sikt til minus.

Eksempel:

Hvordan Faktor summen av to Perfect Cubes


Se på dette praktisk eksempel for å få et klarere bilde av hvordan å faktor summen av to terninger.

 • Kubikkroten av

  Hvordan Faktor summen av to Perfect Cubes

 • Kubikkroten av 343 er 7.
 • Produktet av 10z og 7 er 70Z.
 • Således

  Hvordan Faktor summen av to Perfect Cubes