Hvordan forberede et prosjekt Communications forvaltningsplanen

September 8  by Eliza

Et prosjekt Communications forvaltningsplanen er viktig med mangfoldet av publikum som vil være på jakt etter informasjon om prosjektet og rekken av data youâ € ™ ll være å samle. Denne planen hjelper deg å unngå dobbeltarbeid og for å sikre at ingenting faller gjennom sprekker.

Et prosjekt Communications Forvaltningsplanen er et dokument som angir alle prosjekt kommunikasjon som genereres gjennom hele prosjektet, sine målgrupper, deres informasjonsinnhold, og deres frekvens. Forberede en første versjon av prosjektet Communications forvaltningsplanen i start prosjektet fasen av prosjektet, og oppdatere det som trengs i å utføre arbeidet scenen.

På et minimum, bør planen spesifisere følgende for alle prosjektkommunikasjon:

  • Målgruppe: Personer som har opplysninger behov blir ivaretatt gjennom prosjektet kommunikasjon
  • Informasjonsbehov: Informasjonen som målgruppen ønsker og / eller behov
  • Informasjonsdeling aktivitet: Den bestemt type informasjonsdeling aktivitet som skal brukes til å overføre informasjon til målgruppen (skriftlige rapporter, presentasjoner og møter, for eksempel)
  • Innhold: De spesifikke data skal deles i prosjektet kommunikasjon
  • Frekvens: Når informasjonsdeling aktivitet oppstår (kan enten regelmessig eller ad hoc)
  • Datainnsamling: Hvordan og når dataene for rapporten er samlet