Hvordan Form Nåværende og partisipp i spansk

February 8  by Eliza

Vanlige spanske verb følger vanlige regler når de blir nåværende partisipper, verb som slutter på - ing på engelsk, og partisipp, verb som slutter på - ed eller -. No på engelsk Tabellene nedenfor viser reglene for hvert verb form og gi eksempler .

Forming Present Partisipper
Verb Ending Regel Eksempel Verb Presens partisipp
-ar stem + -ando hablar = å snakke Hablando = snakker
-er eller -ir stem + -iendo comer = å spise comiendo = spising
vivir = å leve Viviendo = levende
Forming partisipp
Verb Ending Regel Eksempel Verb Presens partisipp
-ar stem + -ado hablar = å snakke hablado = muntlig
-er eller -ir stilk + -ido comer = å spise comido = spist
vivir = å leve Vivido = levde