Hvordan gjør jeg en Asbestosis krav Do?

September 21  by Eliza

En asbestose krav er en sak som kan være anlagt av en person diagnostisert med asbestose som følge av å bli eksponert for asbest. Kravet kan bli reist mot partiet den enkelte føler er mest ansvarlig for den eksponeringen som førte til sykdom. Dette inkluderer noen av deltakerne som kan ha vært neglisjerende i å gi tilstrekkelig asbest beskyttelse. Konsultere med en erfaren mesothelioma advokat kan bidra til å avgjøre om det er betydelig sak som skal gjøres og veilede deg i å sende inn en asbestose krav.

Asbest er et naturlig forekommende mineral, og er farlig ved innånding på grunn av sin giftighet. Sykdommer som kan utvikle seg som et resultat av asbest eksponering kan ikke overflaten før tiår etter den første kontakten. I det siste, er asbest som brukes i en rekke forskjellige måter, blant annet i industrielle produkter slik som isolasjon, sementplater og rør. I tillegg ble det også brukt i tetningsmidler, papir, plast og gulvfliser. Noen yrker som kan ha en større risiko for å bli utsatt for asbest omfatter riving, bygging, gruvedrift, og engineering.

Asbestose er en pust uorden vanligvis forårsaket av innånding av asbestfibre, ofte i løpet av årene. Mange har ervervet tilstand som et resultat av å arbeide med og blir utsatt for asbest over en lang tidsperiode. Mesothelioma er en form for kreft som kan skyldes eksponering for asbest.

Enhver person som lider av en sykdom forårsaket av eksponering for asbest kan sende inn et krav søker erstatning. Det første trinnet er å finne en hederlig mesothelioma advokat som er erfarne i å håndtere slike saker. Skader kan hentes fra en asbest produsenten eller fra arbeidsgiveren som arbeidstakeren jobbet da først utsatt.

Det er noen faktorer å vurdere før innlevering en asbestose krav. Kostnaden for rett og slett å snakke med advokat og etablering hvis det er en aktuell sak å gå videre med kan være en faktor; det kan være viktig å vite kostnaden for representasjon opp foran. Innlevering en asbestose krav kan være en langvarig prosess. Av denne grunn kan det være en god idé å finne ut om det er noen bestemmelser om begrensninger eller tids periode restriksjoner mellom dato for diagnose av asbest-relatert sykdom og den siste datoen akseptabelt å sende inn et krav i forhold til sykdommen.

Eksponering kan ikke være begrenset bare til personer som har jobbet i miljøer som inneholder asbest, som det kan utføres på klær. Av denne grunn, familiemedlemmer av de som jobbet med asbest og andre som bare kom i indirekte kontakt med den kan også ha blitt utsatt for. Disse personene kan også være underlagt den samme sykdommen som de som har gjort direkte kontakt. Noen komplikasjoner av asbestose kan inkludere hjerteproblemer og asbest lungesykdom, som for eksempel pleuravæske eller unormal opphopning av væske mellom membranene. Lungekreft og ondartet mesothelioma er andre mulige sykdommer.

Mesothelioma er en sjelden kreft i vev som dekker det meste av indre organer. Det finnes forskjellige typer av denne sykdommen. Pleural ondartet mesothelioma først og fremst påvirker det tynne laget av vevet rundt lungene og kan være den vanligste formen. Perikard mesothelioma påvirker hjertet vev, mens peritoneal mesothelioma påvirker magen. Noen som har asbestose kan utvikle denne formen for kreft.

  • En byggets riving kan utsette folk for asbest hvis det ikke har vært rengjort skikkelig.
  • En komplikasjon av asbestose er opphopning av væske i lungene.
  • Entreprenører som ikke er gitt riktig sikkerhetsutstyr når du fjerner asbest kan utvikle asbestose.