Hvordan GPS Modes påvirke nøyaktigheten

May 21  by Eliza

Nøyaktigheten til GPS-enheten kan variere avhengig av om du sette modusen til å gjøre bruk av differensial GPS (DGPS), som forsterker satellittinformasjon med bakkebaserte signaler; et stort område styrking system (WAAS) utviklet av Federal Aviation Administration for mer nøyaktig flysikrings; eller gå uten selektiv tilgjengelighet (SA). Tabellen nedenfor viser hvordan nøyaktig du kan forvente GPS-enheten til å være i hver modus:

GPS-modus Avstand i Feet Avstand i meter
GPS uten SA 49 15
GPS med DGPS 10-16 3-5
GPS med WAAS 10 3