Hvordan Husk Order of Operations

March 19  by Eliza

Du må følge rekkefølgen av operasjoner med hver algebra problem du løse. Etter rekkefølgen av operasjoner i algebra sikrer at alle som leser en matematisk uttrykk kan løse det på samme måte og få det samme svaret.

Du jobber ut rekkefølgen av operasjoner ved å løse i denne rekkefølgen:

  1. Parentes eller gruppering symboler
  2. Eksponenter (makter) eller røtter
  3. Multiplikasjon eller divisjon
  4. Addisjon eller subtraksjon

Når du har to operasjoner på samme "nivå", kan du gjøre dem i den rekkefølgen. For eksempel, hvis et problem inneholder både en kraft og en rot, enten kan gjøres først. Hvis du har mer enn to operasjoner, gjør dem i rekkefølge fra venstre til høyre, etter rekkefølgen av operasjoner.

Du kan støte på et uttrykk uten gruppering symboler, for eksempel 4 - 4 ÷ 2 + 5 × 2. Du kan gjøre det enklere å følge rekkefølgen av operasjoner ved å legge til dine egne gruppering symboler. Nå problemet ser slik ut: 4 - [(4 ÷ 2) + (5 x 2)].

Husk algebra er rekkefølgen av operasjoner med setningen, "P lease E xcuse M y D øre En unt S alliert." Dette trikset for å huske rekkefølgen av operasjoner minner deg om hvilke skritt å ta, og når: P arentheses / gruppering symboler, E xponents / røtter, M ultiply, D ivide, A dd, S ubtract (PEMDAS).