Hvordan jeg Fil en forsikring Søksmål Do?

October 16  by Eliza

De fleste rettsområder sørger for svært spesifikke juridiske og prosessuelle regler for innlevering alle typer søksmål, inkludert en forsikring søksmålet. I de fleste tilfeller må et parti som ønsker å sette i gang en forsikring søksmålet sende en klage til den aktuelle domstol. Det kan være visse skritt som fornærmede må ta før innlevering en forsikring søksmålet avhengig av kravene i jurisdiksjonen som er involvert.

Forsikring søksmål vanligvis skyldes noen form for personskade eller skade på en person eller eiendom som en forsikring dekker. For eksempel, en vanlig type forsikring søksmålet handler om personskader eller materielle skader pådratt i en bilulykke. I dette tilfellet ville skadelidte et krav for økonomisk kompensasjon med bil forsikringsselskapet til den part som er ansvarlig for den bilulykke. En forsikring adjustor, en profesjonell som vurderer verdien av de påståtte skader og dekningen mandat av forsikring som gjelder for den hendelsen, så vil forlenge et forlikstilbud til skadelidte.

Forlikstilbudet at forsikringsselskapet strekker til skadelidte kan eller ikke kan være akseptabelt for ham. Forutsatt at skadelidte ikke tror det forlikstilbud fra forsikringsselskapet er tilstrekkelig til å kompensere ham for hans skader og skade på eiendom, er hans ty til søksmål i den aktuelle jurisdiksjon. I dette søksmålet, vil den skadelidte søke å tvinge forsikringsselskapet av den ansvarlige for å betale ut en viss sum for ham. Innlevering en forsikring søksmålet er en kompleks sak som vanligvis krever skadelidte å ansette en advokat som spesialiserer seg på området forsikringsrett og personskader.

En annen type forsikring søksmålet er et gruppesøksmål. I dette tilfellet, har et stort antall mennesker lidd skader på grunn av de feilaktige handlingene til en person eller, oftere, en bedrift eller virksomhet. En eller flere advokater kan representere klassen av skadde personer, og målet er å nå en gruppe oppgjør av skadene. Bortsett fra tildeling av skader på fornærmede, et gruppesøksmål også kan søke å endre eller avhjelpe praksis i en bedrift som førte til skadene på problemet. Til en viss grad, gruppesøksmål isolerer også skadevolders og hans forsikringsselskap fra flere inkonsistente tildelinger av skader i mange jurisdiksjoner.

  • Forsikring søksmål vanligvis skyldes noen form for personskade eller skade på en person eller eiendom som en forsikring dekker.