Hvordan jeg Fil en seksuell trakassering Klage Do?

March 29  by Eliza

Filing en seksuell trakassering klage er vanligvis basert på hvor trakasserende hendelsen inntraff. Hvis du trenger å sende inn en arbeidsplass seksuell trakassering klage, kan det være lurt å gå gjennom klageprosedyrer som vanligvis finnes i den ansattes håndbok. En skole seksuell trakassering klage vil også følge formelle klageprosedyrer. Innspilling detaljer om hendelsen kort tid etter at hendelsen inntraff kan bidra til å holde relevant informasjon frisk. Basert på hvor du bor, kan du også ha mulighet til å sende en klage til en kommunal etat eller rettssystemet.

En formell seksuell trakassering klagen omfatter vanligvis de relevante detaljene rundt seksuell trakassering hendelsen. Klagen bør inneholde dato, klokkeslett og plassering av hendelsen. Du må kanskje også å inkludere navnet på den personen som du anklager om seksuell trakassering. I søknaden seksuell trakassering hendelsen, bør du gjøre alle forsøk på å gi konkrete fakta om hva som skjedde. Legge uttalelser utover fakta kan oppfattes som falsk eller spekulativ.

De fleste ansatt håndbøker skissere prosedyrene for å sende inn en klage hvis seksuell trakassering Hendelsen skjedde på jobben. Vanligvis er den første rapporten gjort til din overordnede - hvis han eller hun er ikke kilden til klagen. Selskapets policy kan kreve at du filen den opprinnelige klagen med personalavdelingen selv om din nærmeste overordnede ikke er direkte involvert.

Akademiske institusjoner kan ha flere avdelinger belastet med håndtering av en seksuell trakassering klage basert på din status som student eller ansatt. Noen institusjoner kan ha en sentral kontakt i en campus relasjoner eller prostens kontor for studenter å sende inn en formell klage. Lærere og ansatte kan rapportere seksuell trakassering klager til avdelingsleder eller til personalavdelingen.

Prosessen kan variere fra jurisdiksjon, men det kan være lurt å sende inn en seksuell trakassering kompatibel med en lokal eller regional offentlig etat. Vanligvis er dette alternativet tilgjengelig som en ekstra regress hvis din arbeidsgiver eller akademisk institusjon unnlater å avhjelpe situasjonen. Fremgangsmåten for å sende inn en seksuell trakassering klage til et offentlig organ kan kreve de samme opplysningene som ble inkludert i klagen med din arbeidsgiver eller skole. Ytterligere informasjon kan også omfatte trinnene som du tok før du kontakter etaten.

I noen tilfeller har prosedyren i selskapet politikk eller offentlig etat ikke løse saken. Hvis dette skjer, kan du ha muligheten til å sende inn en seksuell trakassering søksmål med rettssystemet. En erfaren advokat vil typisk presentere fakta i saken i retten. Informasjonen i juridisk klagen er vanligvis forventet å justere med den juridiske definisjonen i ditt område som utgjør seksuell trakassering.

  • Det er viktig at alle ansatte føler at arbeidsplassen seksuell trakassering krav vil bli behandlet rettferdig, raskt, og uten gjengjeldelse.