Hvordan jeg File Har en Merknad til Forlat?

October 9  by Eliza

Når en leietaker, eller leietaker, bestemmer seg for at han eller hun ønsker å fraflytte eiendommen, bør et varsel for å fraflytte sendes til utleier, eller utleier. Mange leieavtaler faktisk krever et varsel for å fraflytte før leieavtalen lovlig kan sies opp. Før utarbeide og sende en melding å fraflytte til utleier, er en grundig lesning av leieavtalen nødvendig. Innkallingen bør da være forberedt, skriftlig, og sendes til utleier av sertifisert eller rekommandert post.

Selv om de fleste leieavtaler har en bestemt lengde, for eksempel ett år, er det vanlig å inkludere en bestemmelse om at leieavtalen vil automatisk fornye eller vil fortsette på en måned etter måned basis fraværende en melding å fraflytte av leietaker eller et varsel til terminere av utleier. Med andre ord, hvis leieperioden er for ett år, på slutten av året, kan leieavtalen fornyes automatisk for et år, eller det kan bli en månedlig leie. Av denne grunn, til en leietaker som ønsker å si opp leieavtalen og fraflytte eiendommen må bekreftende gi varsel til utleier av hans eller hennes intensjon å gjøre det.

Når en leietaker vurderer å flytte fra leide lokaler, bør han eller hun gjennom vilkårene for den opprinnelige leieavtalen. Betale hensyn til bestemmelsene for å heve leieavtalen ved utløpet. De fleste leieavtaler kreve at leietaker gi varsel minst 30 dager før leieforholdet avsluttes. I tillegg kan de 30 dagene må starte på begynnelsen av en leieperiode, slik som i begynnelsen av måneden hvis leien skyldes da.

Et varsel å fraflytte bør være skriftlig og undertegnet av hver leietaker som signerte den opprinnelige leieavtalen. Innkallingen bør gi den eksakte datoen at leietaker har til hensikt å fraflytte eiendommen samt referere den delen av leieavtalen som gjør at leietaker til å si opp leieavtalen på riktig varsel. Innkalling å fraflytte bør også gi en videresendingsadresse for utleier å sende noen sette inn midler på grunn leietaker eller en skade varsel i tilfelle utleier hevder skader på eiendommen. Når innkallingen er klar, skal en kopi gjøres for leietaker sitt poster. Innkalling å fraflytte skal da sendes sertifisert eller registrert post for å få en oversikt over hva dagen meldingen ble faktisk sendt i tilfelle det er en tvist.

  • Et varsel å fraflytte kan sendes av sertifisert eller rekommandert post.
  • En 30 dagers varsel å fraflytte er vanligvis lagt ut på en leilighet dør.
  • Et varsel å fraflytte fungerer som en formell juridisk varsel for å varsle utleier til det faktum at en leietaker forlater.
  • Et varsel om å fraflytte bør gi den eksakte datoen at leietaker har planer om å fraflytte eiendommen.
  • De fleste leieavtaler kreve at leietaker gi beskjed om å forlate minst 30 dager før leieforholdet avsluttes.