Hvordan jeg løser en kontrakt tvist Do?

August 5  by Eliza

Det finnes en rekke ulike måter å løse en kontrakt tvist, avhengig av typen av tvisten, og en gitt situasjon. Kontrakt tvister blir ofte løses gjennom mekling, voldgift eller andre typer forhandlinger og konfliktløsning prosedyrer. Siden en kontrakt er en formell juridisk dokument, og det er bestemte regler og lover knyttet til håndhevelse av kontrakter, kan en kontrakt tvist også løses i en domstol.

Når det er mulig, er det best å forsøke å løse en kontrakt tvist med den personen som du har gjort avtale med. Dette er den mest kostnadseffektive alternativet for å løse tvister, siden du ikke trenger å involvere tredjeparter som advokater, meklere og domstoler. Men når partene ikke blir enige om hvordan en tvist skal løses, kan det ikke alltid være mulig å komme til enighet uten hjelp av en tredjepart.

Når en kontrakt tvist ikke kan løses i minnelighet, finnes det en rekke ulike tiltak du kan gjøre. Kontrakter, så lenge de ikke bryter offentlig politikk, vil bli håndhevet av en domstol, og straffer vil bli pålagt for unnlatelse av å oppfylle betingelsene i en kontrakt, eller for "brudd" av en kontrakt som det kalles innenfor USAs rettssystem. Derfor kan du til tider løse en kontrakt tvist ved å sende inn en sak mot partiet med hvem du er uenig.

Noen kontrakter begrense din rett til å sende inn en sak og har tvisten løst i retten. Mange kontrakter inneholder voldgiftsklausuler, som krever at tvister skal avgjøres av en voldgiftsdommer. I de fleste tilfeller er disse voldgifts kontraktene er rettskraftig, og hvis du har signert en kontrakt som inneholder en, er din eneste vei for å løse kontrakten tvisten å bringe tvisten inn for voldgift.

Hvis du er pålagt å sende til bindende voldgift, skal vilkårene i kontrakten vanligvis stave ut hvordan voldgift vil fungere. Oppmannen vil vanligvis være noen som jobber for en profesjonell voldgift tjeneste. Kontrakten har for å sørge for rettferdig pådømmelse av problemet gjennom voldgift, så dette voldgiftsdommer skal være upartisk.

Meklingen vil foregå på samme måte som en rettssak, der begge sider hevder deres tolkning av hendelser. Oppmannen vil deretter ta en beslutning og løse tvisten. Begge parter må rette seg etter voldgiftsmannens avgjørelse. I de fleste tilfeller vil de som er involvert i tvisten parter må betale voldgiftsdommer for sin tid.

Hvis saken går til retten i stedet for voldgift, vil begge sider har mulighet til å presentere sin posisjon på tvisten. Den dommer eller jury vil høre saken og ta en avgjørelse på hvem som er rett eller galt. Begge parter vil være bundet av dette vedtaket, med mindre de appellere til en høyere domstol.

  • Mekling, voldgift og andre former for forhandlinger kan brukes til å løse en krangel om en kontrakt.