Hvordan jeg Oppheve et fullmakt Do?

May 16  by Eliza

Nødvendige tiltak for å tilbakekalle en fullmakt varierer fra jurisdiksjon til en annen, og kan også variere basert på den type fullmakt involvert. Av denne grunn er det ingen enkel måte å gå om tilbakekall. I noen områder er en enkel verbal tilbakekall tilstrekkelig. Andre ganger må juridiske dokumenter arkiveres og varsel servert til agenten heter i fullmakten. Det er noen grunnleggende at det er stor sannsynlighet for å søke om målet er å tilbakekalle en holdbar fullmakt, en begrenset fullmakt, eller til og med en såkalt ugjenkallelig fullmakt.

Med noen fullmakt som er strukturert for å inkludere en start- og sluttdato, til prosessen tilbakekalle en fullmakt kan innebære noe så enkelt som å fylle ut og sende inn det som er kjent som et tilbakekall fullmakt til riktig domstol. Et dokument av denne typen rett og slett sier at den personen som innsender tilbaketrekking eller tilbakekalling ikke lenger ønsker for agenten til å representere hans eller hennes interesse, og at den tidligere gitt fullmakt gjengis ugyldig som av en bestemt dato. Vanligvis regnes dokumentet bindende på samme dag som den er mottatt av retten og anmeldt for nøyaktighet.

I de fleste tilfeller er det ingen krav om at du sitere grunnen til at du ønsker å tilbakekalle en fullmakt. Dette betyr ikke at en grunn til ikke kan forekomme dersom Filer tilbakekall dokumentet ønsker å gjøre det, forutsatt at årsaken er basert på etterprøvbare faktum. Inkludering av en bestemt grunn eller grunner blir noen ganger brukt som et middel til å skape en ekstra juridisk dokument som kan brukes i noen form for sivilt søksmål mot agent på et senere tidspunkt.

Det er også jurisdiksjoner rundt om i verden som ville kreve mer detalj for å bli inkludert i det tilfelle at en ugjenkallelig fullmakt er involvert. Siden denne typen fullmakt har ofte å gjøre med noen form for kontraktsmessig avtale, er det nødvendig å kunne demonstrere at agenten har unnlatt å overholde vilkårene for at kontrakten før hans eller hennes autorisasjon kan tilbakekalles. Advokater kan gjennomgå alle relevante data og bidra til å forberede et tilbakekall selv på denne type dokumenter, forutsatt at et kontraktsbrudd har funnet sted.

I dag finnes det en rekke advokatfirmaer som gir tilgang til elektroniske maler som kan brukes til å tilbakekalle en fullmakt. Når gjennomgått og signert, kan firmaet ta de skritt som er nødvendige for å gjøre dokumentet bindende. Mens praktisk, til å bruke denne metoden tilbakekalle en fullmakt er ikke regnskapsført i enkelte rettssystemer, og det kan fortsatt være nødvendig for å møte med en advokat eller en kontorist av domstolen å presentere en papirkopi av tilbakekall.

  • I de fleste tilfeller er det ingen krav om at du sitere grunnen til at du ønsker å tilbakekalle en fullmakt.