Hvordan jeg Sue for Ærekrenkelse Do?

February 13  by Eliza

En saksøker som ønsker å saksøke for ærekrenkelse må først gjennomgå spesifikk lov i sin jurisdiksjon til å avgjøre hvilke elementer utgjør ærekrenkelse. Han må bevise disse elementene for å vinne sin sak. Mange jurisdiksjoner si elementer av ærekrenkelse er ærekrenkende språk, at en slik språket ble brukt i å diskutere saksøker, at tiltalte omtalte språket til en tredje person, og at det var som et resultat skade på plaintiffâ € ™ s omdømme. Dersom saksøkeren er en offentlig person eller hvis ærekrenkelsen om en sak av offentlig interesse, så saksøker må bevise ytterligere to elementer. De er falskhet av språket og feil av tiltalte.

En person som har planer om å saksøke for ærekrenkelse uten en advokat hjelp bør forskning rettspraksis om ærekrenkelser. Dette vil gi saksøker å forstå hvordan domstolene i sin jurisdiksjon har tolket ærekrenkelse vedtekter. De juridiske begreper som brukes i en lov har en unik juridisk betydning spesifikke for jurisdiksjon hvor et saksøker saksøker for ærekrenkelse. Grundig juridisk forskning vil også hjelpe saksøkeren å forstå de juridiske forsvar en Tiltalte kunne heve. Dette vil muliggjøre en saksøker å vurdere sannsynligheten for suksess i hans tilfelle.

Etter juridisk forskning på ærekrenkelse er fullført, skal plaintiffâ € ™ s forskning neste fokusere på courtâ € ™ s regler for sivil prosedyre for sin jurisdiksjon. Styreinstruksen vil gjøre saksøker oppmerksom på kritiske tidsrammer for å møte tidsfrister i saker som for eksempel å skaffe oppdagelse og innlevering bevegelser. Unnlatelse av å overholde tidsfrister kan resultere i retten avvise saken, så er det viktig å vite hvordan retten beregner tidsfrister.

En saksøker kan forberede en klage til å saksøke for ærekrenkelser etter juridisk forskning er fullført. Saksøker må nøye utforme klagen å tåle forsvars bevegelser til å avvise fra utbruddet. En saksøker kan ofte finne maler eller bøker som inneholder eksempel klager, som saksøker kan bruke som en modell når utforme sin egen klage å saksøke for ærekrenkelse. Disse dokumentene kan bli funnet på loven biblioteker og noen bokhandlere, blant andre steder. Det er nødvendig å endre disse dokumentene for å møte omstendighetene rundt en plaintiffâ € ™ s spesielle situasjon.

Etter at klagen til å saksøke for ærekrenkelser er fullført, kan saksøker strategier og avgjøre om til fil dress umiddelbart eller begynne å forberede et funn plan før du starter drakten. Når en sak er arkivert, er partene rett til å få funn fra motparten. Dette betyr en part kan tvinge en motparten for å gi dem med kopier av alle dokumenter som kan være relevante for drakten; svare på interrogatories, som er satt av skriftlige spørsmål som må besvares; eller sender til en deponering. Forbereder et funn plan og vite når man skal implementere det ville gi en saksøker med en fordel. Krav om oppdagelse ofte plassere et enormt press på en saksøkt fordi den tiden der tiltalte må svare begynner når interrogatories mottas fra saksøker.

  • Saksøke for ærekrenkelser kan være utfordrende, da det er vanskelig å bevise i retten.
  • Når en sak er arkivert, er partene rett til å få funn fra motparten.
  • Grundig juridisk forskning vil også hjelpe saksøkeren å forstå de juridiske forsvar en Tiltalte kunne heve.