Hvordan jeg svare på innkalling Do?

May 11  by Eliza

Når en klage er arkivert med en domstol initiere en prosess, en innkalling generelt arkivert sammen med klagen. Formålet med innkalling er å varsle tiltalte at søksmålet har blitt arkivert og å forklare hva tiltalte må gjøre for å svare på søksmålet. Innkallingen kan også inkludere en dato og tid at tiltalte må møte i retten. For å bevare sine rettigheter til å forsvare søksmålet, må tiltalte svare innkalling innenfor tidsrammen tildelt i henhold til lovgivningen i jurisdiksjonen der søksmålet ble innlevert.

Teknisk, må tiltalte svare på klagen, ikke innkalling; Men mange mennesker refererer til prosessen som svarer innkallingen. Det er to viktige saker som er involvert når et tiltalte må svare på innkalling. Det første spørsmålet er om ikke en domstol utseende er nødvendig, og det andre er hvor lenge tiltalte må svare på innkalling. Nøye oppmerksomhet må betales til innkallingen for å være sikker på at instruksjonene er fulgt.

For å svare på en stevning, må tiltalte utarbeide et skriftlig svar på klagen. Svaret må inneholde et svar til hver påstand som finnes i klagen. Som regel må tiltalte enig med, nekte, eller kreve en mangel på tilstrekkelig informasjon til å danne seg en mening, med hensyn til hver påstand. I tillegg må svaret inneholde bekreftende forsvar at tiltalte har til påstandene som finnes i klagen. Bekreftende forsvar varierer etter jurisdiksjon, men inkluderer ting som betaling, medvirkning, eller bedrageri.

Når tiltalte har utarbeidet skriftlig svar, må det være innlevert til retten innenfor det tillatte tidsramme. I tillegg må en kopi bli offisielt servert på saksøker. Dersom tiltalte ikke klarer å svare på en stevning i tide, kan saksøker be retten om å angi en standard dom mot tiltalte. En standard dom utgangspunktet gir saksøker hva han eller hun ble spurt om i klagen uten tiltalte å ha en mulighet til å forsvare sin posisjon.

Bortsett fra å sende inn en skriftlig svar, den andre viktige skritt når en person er nødvendig for å svare på en stevning er å møte i retten på angitt dato og klokkeslett. Ikke alle stevning krever en domstol utseende; men hvis innkallingen krever en opptreden, kunne da unnlatelse av å dukke resultere i en arrestordre blir utstedt for tiltaltes arrest. Hvis tiltalte er i stand til å delta på en eller annen grunn, bør en videreføring bli innlevert til retten i god tid.

  • En tiltalte har 21 dager på å sende inn en respons etter en saksøker filer innkalling og klage i retten.