Hvordan jeg Transfer My Auto Tittel Do?

August 29  by Eliza

Når et kjøretøy skifter hender, overføre Certificate of Tittel varsler myndighetene til det faktum at bilen er solgt, og den gamle eieren ikke lenger er juridisk ansvarlig for det. Prosedyren er involvert i overføring av en auto tittel varierer, avhengig av hvor kjøretøyet er solgt, men de grunnleggende mekanikken er vanligvis mer eller mindre det samme. For folk som kjøper en bil fra forhandler, vil giveren ta seg av overføring av eierskap, og det samme gjelder for folk som selger biler til forhandlere. Men i private transaksjoner, vil kjøper og selger trenger å overføre tittelen.

For å overføre en auto tittel, er det vanligvis nødvendig å ha det juridiske Certificate of tittel. Hvis tittelen er mistet eller forlagt, kan Department of Motor Vehicles utstede en ny en, etter at eieren har gitt klart bevis på eierskap. Ofte, Certificate of Tittel inkluderer en form som brukes til å overføre tittelen til en ny eier, og skjemaet inneholder linjer for informasjon om kjøper og selger, sammen med salgsprisen og kilometerstand. I andre tilfeller vil det være nødvendig å innhente et skjema fra Department of Motor Vehicles å overføre en auto tittel.

I tillegg til Certificate of Tittel fylt ut med riktig informasjon, vil det vanligvis være nødvendig å ha en regning for salg, kilometerstand, identifikasjon for alle personer som er involvert i transaksjonen, og kjøretøy identifikasjonsnummer for kjøretøyet blir overført. I noen regioner er en smog sertifikat og bevis på forsikring også pålagt å overføre en tittel, og det kan være nødvendig å notarize dokumentet for å bekrefte at kjøretøyet blir overgitt av den juridiske eieren. Hvis det er en lien på bilen fra en utlåner, vil långiver må slippe lien før bilen lovlig kan overføres.

Mens overføring kan ofte håndteres gjennom posten, noen kjøpere og selgere finner det nyttig å gå inn på kontoret ved Institutt for Motor Vehicles sammen for å overføre en auto tittel. Dette er en god idé for en rekke årsaker. I første omgang, det sikrer at eventuelle problemer med overføringen er identifisert og rettet opp umiddelbart. For det andre, det gjør at selgeren av bilen for å bekrefte at tittelen har blitt overført, slik at han eller hun ikke vil bli holdt ansvarlig for handlingene til den nye eieren, selv om det er en god idé å be om bekreftelse på at tittelen overføres hell rundt 30 dager senere.

Det er viktig å håndtere alle aspekter av hjemmelsoverføring riktig for å unngå juridiske forpliktelser og andre problemer. De fleste regioner har publikasjoner som gir folk med den informasjonen de trenger for å ha i hånden for å overføre en auto tittel, inkludert juridiske krav og anbefalinger.

  • Tjenestene til en offentlig notarius kan være nødvendig i enkelte områder ved overføring en auto tittel.
  • En kilometerstand og annen informasjon er ofte nødvendig når du overfører en auto tittel.