Hvordan Juster dato og klokkeslett på din Kindle Brann

September 10  by Eliza

Du valgte en tidssoneinnstillingen når du først sette opp din Kindle Brann. Din Kindle Brann bruker dato og tidsinnstilling for å vise tiden i statuslinjen, og også til å jobbe med andre programmer, for eksempel en tredjepart kalender, for eksempel. Hvis du trykker Dato og klokkeslett i Innstillinger, ser du fire alternativer:

Hvordan Juster dato og klokkeslett på din Kindle Brann

  • Automatisk: Hvis du vil at Kindle Brann å kontrollere dato og tid basert på posisjonen din, klikker du aktivere denne funksjonen. Hvis du heller vil stille klokken manuelt, klikker du slå dette av.
  • Still klokken: For å stille klokken manuelt, etter at du slår den automatiske alternativet Av, klikker du på pilen til høyre for denne innstillingen for å vise flere innstillinger. Trykke på + (plusstegn) og - (minustegn) knappene for å endre tiden, og klikker på Lagre.
  • Angi dato: Trykk på pilen til høyre for Angi dato og klikk på + (plusstegn) og - (minustegn) for å stille inn dato du ønsker, og klikk på Lagre.
  • Velg tidssone: Trykk på pilen til høyre for denne innstillingen for å endre tidssone.

    Hvordan Juster dato og klokkeslett på din Kindle Brann

Den innstilte tiden innstillingene blir bare tilgjengelig hvis du først slå på den automatiske alternativet til Off.