Hvordan kan jeg gjennomføre en PEST analyse for en Bank Do?

April 23  by Eliza

I ferd med å gjennomføre en politisk-juridiske, økonomiske, sosiokulturelle og teknologiske (PEST) analyse for en bank, er flere miljø og regulatoriske forhold vanligvis betraktet. Noen av de konkrete ting som kan påvirke en bank inkluderer lokale forskrifter, citizenâ € ™ s følelser om å bruke banker, og om det økonomiske klimaet kan støtte en ny finansinstitusjon. Analysen kan hjelpe en bank for å finne ut hvordan å posisjonere seg strategisk som det bestemmer de beste metodene for nærmer markedsføring, muligheter og utvikling av virksomheten. En PEST analyse for en bank kan også være nyttig i å hjelpe til å finne ut om det er tilrådelig å gå inn i et nytt marked.

Det første trinnet i en PEST analyse for en bank er en undersøkelse av det politiske miljøet. En av de viktigste elementene i denne oppgaven er å bestemme den generelle restriksjoner og støtte som kan forventes fra regjeringen. Ved å studere andre banker i samme sektor, kan det være mulig å få en idé om hva dagens miljø er for finansinstitusjoner. Dette er en spesielt viktig skritt for en utenlandsk bank, som statlige reguleringer kan variere mye mellom ulike land.

Deretter vil PEST-analyse for en bank typisk bli brukt til å bestemme den økonomiske klimaet. Viktige elementer for å vurdere å inkludere den generelle helsen til markedet, renter og inflasjon. En bank kan også finne det nyttig å lage prognoser som til den langsiktige stabiliteten i økonomien. Målet er å finne ut om en annen finansinstitusjon kunne trives i dagens og utvikle økonomien.

En annen del av en PEST analyse for en bank er undersøkelsen av sosiokulturelle aspekter som kan påvirke virksomheten. En av de viktigste aspektene ved dette trinnet er å bestemme den kulturelle holdning til pengerelaterte spørsmål. Dette kan inkludere ting som helhetlig følelse om banker, hvordan besparelsene er kontaktet, og generelle holdninger om lån. Et utenlandsk selskap kan ønske å finne ut om det ville bli ønsket velkommen og klarert av innbyggerne i målområdet.

Det siste trinnet i en PEST analyse er den teknologiske aspekt. Det er tilrådelig for banken å avgjøre om den har de tekniske ressurser til å effektivt betjene sine kunder. Dette inkluderer å ha kapasitet til å oppgradere systemene og ta i bruk ny teknologi som er effektive. Det er også viktig at teknologien gjør det mulig for banken å betjene kundene som de finner det mest praktisk. Dette innebærer å sørge for at systemene er ikke bare riktig oppdatert, men lett for målet kunde å bruke.

  • En PEST analyse kan hjelpe en bank for å finne ut hvordan du skal plassere seg strategisk.