Hvordan kan jeg håndtere en skatt tvisten Do?

April 12  by Eliza

Skattetvister oppstår for en rekke årsaker, og hvert land har sine egne prosedyrer for tvister vedrørende inntekt, toll eller merverdiavgift. I mange land, håndtering av en skattetvist starter ved innlevering for en anke med tilsvarende skattemyndighet. Spesifikke former eller forespørsler vanligvis vil være nødvendig. De fleste byråer anbefale eller kreve at du levere underlagsdokumentasjon med klageskjema. Klage skjemaer er tilgjengelige fra hver taxing myndighet, sammen med innleveringsfrister og retningslinjer for prosessen.

For enkle skattetvistesaker som involverer inntekt, personen eller organisasjonen er normalt godt rustet til å håndtere tvisten. For eksempel oppstår en vanlig og enkel å håndtere uenighet når regjeringens skatte etat bestemmer seg for å forby en bestemt fradrag. Ordskifte skattefradrag krever bare ber om en appell og gi spesifikk dokumentasjon for å bevise gyldigheten av kravet. Dette kan være så enkelt som å gi kvitteringer for bedriften utgifter, undervisning regninger eller annen dokumentasjon. Vanskeligere skatt tvistesaker kan kreve hjelp av en profesjonell, for eksempel en skattetvist advokat, eller kontrahering et byrå som tilbyr skatte tvisteløsning tjenester.

Appeller prosessen for skattetvister vanligvis begynner med å sende inn en anke med etaten som fattet vedtaket du ønsker å bestride. Etaten vil være i stand til å fortelle deg hvordan du kan sende inn klagen, noe som vanligvis innebærer å fylle ut spesifikke former og gir støtte dokumentasjon. Skriftlig appell ofte må inneholde informasjon som skatteårene involvert, spesielt omstridte elementer, årsakene til konflikten og annen informasjon. Du må kanskje også å sitere spesifikke skattelovgivningen. Skriftlige protester er ofte best håndteres av en skattetvist advokat, statsautorisert revisor, eller andre profesjonelle godkjent.

Skattetvist appeller prosessen også inkluderer vanligvis en konferanse eller hørsel hvor du og en offisiell representant for taxing byrået diskutere tvisten. Regjeringsorgan vanligvis har tjenestemenn utpekt til å håndtere konflikter, og de gjennomgå hvert enkelt tilfelle og ta avgjørelser basert på fakta presentert. Prosessen er vanligvis uformell, med møter gjennomført i person, over telefon eller via e-post. Når det er hensiktsmessig, kan disse offiserene tilby skattelettelser i form av å la fradrag eller lage oppgjørsordninger. Hvis de interesserte partene ikke kan komme til enighet, formelle rettssakene, er neste steg, men regjeringen ofte vil forsøke å avgjøre saker uten behov for dyre og tidkrevende rettssaker.

  • I noen tilfeller kan en skattetvist prosess gjøres over telefon.