Hvordan kan jeg håndtere en tvist med en Credit Agency Do?

September 18  by Eliza

Det er ikke uvanlig å finne at unøyaktig informasjon har blitt spilt inn på kreditt-rapporten, og arten av feilen kan være betydelig nok til å påvirke din evne til å søke om lån eller bli godkjent for kreditt-baserte applikasjoner. Potensielle komplikasjoner fra en defekt kreditt rapporten kan unngås ved å delta i en skriftlig tvist med en kreditt byrå for å rette opp feilen. Standarden kreditt tvist prosess generelt nødvendiggjør et godt nok skrevet brev om saken til de ulike partene som var involvert i å rapportere feilinformasjon og inkludert eventuelle relevant informasjon.

Løse en tvist med en kreditt byrå innebærer en ganske enkel prosedyre. Den riktige og mest effektive måten å løse en tvist med en kreditt byrå, om opplysningene er knyttet til et kredittkort tvist eller andre feil, er å varsle kreditt byrå skriftlig. Du kan bestride en gjeld med kreditt byrået ved å skrive en kreditt tvist brev som informerer dem om feilen og tydelig forklarer hvorfor du mener det skal være slik. Brevet skal ikke bare sendes til kreditt byrået, men også til informasjonsleverandør, som kan være en kredittkortselskapet dersom tvisten innebærer et kredittkort, slik at uriktige opplysninger ikke er rapportert igjen.

Et brev som beskriver din tvist med en kreditt byrået bør oppgi navn og adresse i tillegg til kontoutskriften og forklaring av feilen. Sammen med utfylt tvist brev, bør du inkludere alle relevante dokumenter som uttalelser og sjekker at ytterligere støtter din posisjon. Du kan også være lurt å legge ved en kopi av kreditt-rapporten med uriktige opplysninger uthevet. Det utfylte brev kan deretter sendes til kreditt byrået ved sertifisert post med en forespørsel om en kvittering.

Tvisten med en kreditt byrå er under etatens kontroll fra den tiden de mottar tvisten brevet før de er ferdig med sin etterforskning, vanligvis innen 30 dager. Informasjonen kreditt byrået mottar fra deg vil også bli videresendt til den virksomhet som har gitt uriktige opplysninger, som må deretter gjennomgå feilen, undersøke saken og informere kreditt byrået av sine funn. Hvis informasjonen leverandøren oppdager at det gjorde slipper unøyaktig informasjon, må de rapportere feilen til alle kredittopplysningsbyråer.

Når alle undersøkelser har blitt behandlet, kreditt byrået vil sende deg et brev med sin beslutning, sammen med en oppdatert kopi av kreditt-rapporten, dersom de aktuelle opplysningene var fast bestemt på å være en feil, og kontaktinformasjon for informasjonsleverandører. Hvis kreditt tvisten er funnet å være gyldig, vil kreditt byrå varsle alle som ba om og hadde tilgang til kreditt-rapporten i løpet av de siste seks månedene av korreksjonene på forespørsel. De kan også sende gratis kopier av den oppdaterte kreditt rapporten til arbeidsgivere som har bedt om en i løpet av de siste to årene.

En tvist med en kreditt byrå kan ikke alltid ender med tilfredsstillende resultater. Dersom kreditt etaten ikke klarer å bli enige med dine funn, har du muligheten til å sende inn en 100 ord uttalelse om tvisten til byrået. Uttalelsen vil bli lagt til din fil og kreditt-rapporten. For en avgift, kan kreditt byrået også sende uttalelse til alle som nylig har sett på kreditt-rapporten.

  • Unøyaktigheter i en kreditt-rapporten bør være omstridt skriftlig til rapportering byrå.
  • En kreditt tvist brevet skal være skrevet i et tradisjonelt forretningsbrev format og signert for hånd.