Hvordan kan jeg sende inn en Drug Søksmål Do?

June 13  by Eliza

De aller medisiner som er ment å hjelpe oss å helbrede, eller føler seg bedre, noen ganger ha motsatt effekt og ender opp med å gjøre oss syke eller enda verre. I noen tilfeller er den bivirkning på grunn av mangel på riktig testing på den delen av fabrikanten, mens det i andre tilfeller skjer noe under fremstillingsprosessen i seg selv som gjør at ellers trygge medikamenter skadelig. I begge tilfeller, et offer eller en offerets familie, kan ha rett til å sende inn en narkotika søksmålet. Kravene og prosedyrer for innlevering av narkotika søksmål vil variere over hele verden. I USA, er et stoff søksmålet en type produkt ansvar søksmål og kan inngis av en enkeltperson saksøker eller som del av et gruppesøksmål.

I USA, kan defekte produkter være grunnlag for et produkt ansvar søksmålet. En designer, produsent, leverandør, forhandler eller forhandleren kan være ansvarlig basert på et design feil, produksjonsfeil, eller på grunnlag av en unnlatelse av å advare. En utforming defekt produkt ansvar prosess er basert på en situasjon hvor alle av produktet er defekt fordi utformingen, eller, i tilfelle av et medikament, den grunnleggende kjemiske make-up, er defekt. En produksjonsfeil produktet ansvar søksmål er basert på en defekt som fant sted under selve produksjonsprosessen, for eksempel en utenlandsk ingrediens som ble introdusert til produktet. En unnlatelse av å advare produktet ansvar søksmål er basert på teorien om at produsenten ikke klarte å gi tilstrekkelige advarsler om de potensielle farene ved bruk av produktet, eller i dette tilfellet, for å ta stoffet.

Et individ kan sikkert sende inn en narkotika søksmål alene, selv om et gruppesøksmål er et annet alternativ. Et gruppesøksmål er der en rekke av saksøkerne som alle hevder lignende skader og wrongs av tiltalte gå sammen og sende inn en sak som en gruppe mennesker som representerer hele klassen av saksøkerne. Det er fordeler og ulemper til å bli et gruppesøksmål versus innlevering som en individuell saksøker.

Et gruppesøksmål sjelden innebærer noen upfront regning på den delen av saksøker, mens innlevering som en individuell saksøker kan kreve betaling av et honorar til en advokat. Innlevering av narkotika søksmål vil utvilsomt påkalle en kryssild av advokater på den delen av det farmasøytiske selskapet som produserte stoffet. Av denne grunn, å ha en hel klasse av saksøkerne og en hel gruppe advokater som representerer dem jevner ofte oddsen. På den annen side, har en saksøker i en klasse handling narkotika søksmålet svært liten kontroll over saksbehandlingen og generelt ikke faktisk mottar mye i veien for kompensasjon etter den tid saken er avgjort og inntektene fordeles over klassen av saksøkerne. Et individ saksøker, men kan få en ganske stor pris hvis han eller hun klarer å vinne saken.

  • Et stoff søksmål kan bli innlevert i løpet av et defekt produkt.
  • Narkotika søksmål kan involvere produsenter og distributører av den defekte narkotika.