Hvordan kan jeg sende inn en Slip Do og Fall Søksmål?

November 12  by Eliza

Hvis du har fått en personskade på en annens eiendom, en av de første tingene du kan tenke på er å organisere en prosess. En sak mot en eiendom eier eller leder for skader er vanligvis referert til som en "skli og falle søksmålet," og dens hovedmål er å straffe uaktsomhet. Skli og falle søksmål er ofte arkivert, men ikke så ofte vunnet. For å sende inn en slip og fall søksmålet, en vanligvis trenger bare forberede en klage som serveres på foretaket angivelig ansvarlig for skaden og er arkivert og registrert i en domstol. Filing en slip og fall søksmål i nesten hvilken som helst jurisdiksjon i verden er betydelig enklere enn å vinne den, men en forsiktig forståelse av de styrende lover og prosedyrekrav kan bidra til å forbedre sjansene for suksess.

Mest slip og høst søksmål sentrum rundt uaktsomhet og eier ansvar. De hevder at skaden på problemet ikke ville ha skjedd, men for eieren uoppmerksomhet på detaljer, eller unnlatelse av å opprettholde eiendommen til rimelige og forventede standarder. Trapper som er for smal, ødelagte rekkverk, og farlige forhold i det offentlige rom er vanlige eksempler på eiendomsbesitter uaktsomhet. Mesteparten av tiden, er det bare å snuble eller falle alene vil ikke støtte en slip og fall søksmålet. Før innlevering, bør du være sikker på at du kan danne et argument rundt skyld, ikke bare skader eller skader.

En bedriftseier uaktsomhet vil vanligvis støtter en slip og falle søksmål anlagt av en besøkende som er skadet på stedet, men skli og falle søksmål er ikke vanlig regress av skadde ansatte. En arbeidsplass ulykke er ofte mer effektivt adressert i henhold til arbeidslover, ikke under en uaktsomhet teori. Arbeidslover er vanligvis mer aggressive enn uaktsomhet lov, som er en skadevoldende handling. Skader og utmerkelser for farlige forhold på en arbeidsplass er vanligvis høyere enn skli og falle kompensasjon. Tanken er at en arbeidsplass er et sted at ansatte må være, mens besøkende til en bedrift velger å være der - mens de kan forvente en rimelig grad av sikkerhet, er eierens plikt til dem annerledes enn det er til hans eller hennes egne ansatte .

Den neste ting å vurdere når innlevering en slip og fall søksmålet er jurisdiksjon. De fleste domstoler, uavhengig av land eller juridisk system, kan bare høre søksmål som gjelder for saker i sitt distrikt. Hvis du påført en skade på et hotell i New York, for eksempel, må du vanligvis filen din sak i en New York domstol, selv om du bor andre steder. Et søksmål arkivert i en jurisdiksjon der ulykken eller hendelsen ikke skjedde, eller hvor den tiltalte ikke har betydelige kontakter, vil oftere enn ikke sies opp på rettslige grunnlag.

Når du har identifisert den aktuelle jurisdiksjon og kravet oppfyller uaktsomhet terskelen satt av at retten, er den faktiske innlevering enkel. En slip og fall søksmålet, som alle søksmål, må være innlevert i form av en klage. En klage er en grunnleggende juridisk dokument som navngir partene, nedfeller påstandene, og gjør en etterspørsel etter skader. Når klagen er sendt til en kontorist av domstolen med de nødvendige filing avgifter, er søksmålet anses innlevert.

Saksøkerne har vanligvis et fast beløp på tid etter innlevering av deres søksmål for å varsle saksøkt av handlingen. Det er alltid saksøker ansvar å tjene tiltalte med varsel om at en sak er til behandling mot ham. Forskjellige domstoler har ulike regler om hva som gjør service av prosessen effektiv. Ineffektiv service, som unnlatelse av å sette ut en praktisk uaktsomhet krav eller feilaktig jurisdiksjon, kan føre til rask tilfelle oppsigelse.

Forskjellige domstoler har svært ulike regler, både prosessuelle og materielle, som styrer hvordan en slip og fall søksmålet må være innlevert. Domstoler vanligvis lar enkeltpersoner til å representere seg selv og gjøre registreringer på egne vegne av disse. Dette kalles pro se representasjon. De fleste velger å i det minste ta kontakt med skli og falle advokater før innlevering av søksmålet, men. Ulykken advokater kjent med jurisdiksjon og dens regler kan hjelpe en saksøker lage en klage som vil mer sannsynlig passere rettens hekk, kan forskning bransjestandarder og mulige teorier om uaktsomhet på klientens vegne, og kan som regel mer effektivt levere overbevisende juridiske argumenter i retten .

  • En lokaler ansvar advokat er en advokat som spesialiserer seg på området av loven knyttet til juridisk ansvar for hendelser som skjer på en lokaler som en bedrift.
  • Glatte trinnene kan føre til skli og fallskader.