Hvordan kan jeg stoppe en Utkastelse Do?

July 7  by Eliza

Det finnes en rekke ulike måter å stoppe en utkastelse, og den beste måten avhenger vanligvis på hvilket punkt i utkastelse prosessen du har nådd. Du kan også ha ulike alternativer tilgjengelige for deg, avhengig av landet eller regionen der du bor, så bør du ta kontakt med en advokat med spesifikk kunnskap om hvor du bor for mer presis informasjon. Generelt, men du kan vanligvis stoppe en utkastelse ved å betale husleie som skyldes eller ved å komme til en avtale med grunneier. Du kan også være i stand til å stoppe en utkastelse ved å kjempe utkastelse i retten, så lenge du kan bevise ditt forsvar.

En av de første tingene du bør vite er at det er vanligvis ulovlig for eieren å gjøre noe slik som stenge din kraft eller vann, eller endre låser på døren din. Dersom en eiendom eier gjør noe som dette for å tvinge en utkastelse, da du vanligvis kan bringe en sak mot ham eller henne. En utkastelse er en juridisk prosess som alle andre, så de riktige skritt må tas av den personen som prøver å kaste deg eller han eller hun kan bryte loven.

Antar de riktige tiltak blir tatt, så vil du sannsynligvis få en viss gyldighetsperiode der du kan betale husleien for å forhindre eller stoppe en utkastelse. Dette er vanligvis mellom fem og ti dager, og du bør gjøres klar over denne tidsrammen av eieren skriftlig. Så lenge du betaler husleien og eventuelle sent avgifter fastsatt i leieavtalen på denne tiden, så du kan stoppe en utkastelse prosedyre fra fremover. Når denne tiden går, derimot, kan grunneier fil papirene for ytterligere utkastelse rettergang, ofte kalt en ulovlig Detainer dress, mot deg.

Du bør bli varslet om disse forhandlingene i posten av domstolene, og vanligvis ved eiendommen eier også. Avhengig av området og eieren av eiendommen, kan du fortsatt være i stand til å stoppe en utkastelse på dette punktet ved å betale noen skyldte husleie, sent avgifter, og advokathonorarer grunneier har pådratt seg. Ellers kan du prøve å kjempe mot utkastelse i retten, og vil du vanligvis trenger å bevise at utkastelse er ulovlig på noen måte, enten ved å vise at du ikke har brutt vilkårene i leieavtalen på noen måte grunneier krav eller ved å vise at utkastelse selv blir gjort ulovlig.

I USA er det ulovlig i de fleste statene for en huseier å prøve å kaste deg på grunn av deg å kreve at reparasjonene gjøres til eiendommen eller som hevn for klager du kan ha innlevert mot ham eller henne. Hvis du kan bevise at utkastelse blir gjort på grunn av denne type spørsmål, så kan du stoppe en utkastelse ved å vise at det er ulovlig. Dette kan potensielt åpne opp en eiendomsbesitter til en teller dress på dine vegne, for kompenserende og straffende erstatning, samt for en fraskrivelse av fremtidige leiebetalinger.

  • En leietaker kan vanligvis stoppe en utkastelse ved å betale husleie som skyldes eller ved å komme til en avtale med grunneier.
  • Gjengi en eiendom så ubeboelig at en leietaker bestemmer seg for å flytte ut ville bli betraktet som en konstruktiv utkastelse, og er ulovlig.
  • Så lenge en leietaker Hasna € ™ t krenket hans leieavtale, kan han stoppe en utkastelse prosedyre.