Hvordan kan jeg velge den beste 5-år Livrente Do?

November 8  by Eliza

Velge riktig 5-års annuitet kan være veldig viktig hvis målet er å skape noen form for avkastning som kan brukes i fremtiden. Som med de fleste andre typer rentebærende investeringer, er alle 5-års livrenter ikke skapt like. Av denne grunn er det viktig å se nøye på rente assosiert med livrente, vilkår og betingelser som gjelder for investeringen i løpet av fem-års periode, og hvordan livrente er rangert innenfor bransjen.

En av de første hensyn med å velge en 5-års annuitet er den renten som vil bli opptjent. Livrenter av denne typen kan komme med en fast eller variabel rente anvendt på de årlige bidragene til programmet. Målet er å projisere bevegelsen av renten i økonomien over livet av livrente og bestemme hvilken type hastighet er sannsynlig å produsere de mest ønskelige resultater. Bør avgjørelsen være å gå med en variabel rente, sørg for å identifisere den lavest mulig prisen som gjelder for den saldoen på kontoen hver årlige periode. På samme måte, hvis du foretrekker å gå med en fast rente, sørg anslagene for fremtiden tilsier at satsen er sannsynlig å være konkurransedyktig med gjennomsnittlig rente i minst mesteparten av 5-års periode.

Sammen med å evaluere og velge den beste renten for 5-års annuitet, ta deg tid til å se nøye på de vilkår og betingelser som gjelder for investeringen. Identifisere om interessen er brukt basert på en 360- eller en 365-dagers periode årlig, spesielt hvis mengden av de årlige bidragene til livrente er betydelige, siden dette vil ha en direkte innvirkning på den totale mengden av renteinntekter generert. Også ta deg tid til å identifisere noen avgifter som kan påløpe, spesielt straffer for uttak fra livrente program tidlig. Vanligvis tidlig tilbaketrekking fra en livrente omfatter bruk av avgifter som utligner mye av eventuelle renter frem til det punktet. Prøv å gå med en 5-års annuitet program som tilbyr den beste mulige betingelser, inkludert lavere avgifter og straffer.

Tar tid å få litt informasjon om de fem-års annuitet rangeringen er også en veldig god idé. Målet er å velge et program som anses økonomisk stabil, pålitelig, og vil trolig gi de forventede avkastning. Mens det er alltid en viss risiko med alle typer investeringer, noe som gjør at den enhet som yter livrente er sterk og vil trolig være rundt lenge nok for deg å motta ytelser fra investeringen er avgjørende. Dette gjelder spesielt når det er ingen statlige writing programmer som bidrar til å gi sikkerhet for at investeringen ikke vil gå tapt dersom sponsor selskap skal mislykkes. Ved å vurdere rangeringen av 5-års livrente innen bransjen, er det lettere å identifisere hvilke planer stede en lavere grad av risiko og er mer sannsynlig å til slutt gi avkastning du ønsker.

  • Den første betraktning når du velger den beste 5-års annuitet er mengden av interesse som vil være tjent.