Hvordan kan jeg velge den beste Aktuarielle programvaren gjøre?

October 9  by Eliza

Aktuarer utføre beregninger ved hjelp av avanserte statistiske algoritmer, og velge en god aktuariell programvarepakke er avgjørende for å effektivisere denne prosessen. Den beste aktuar programvarepakken er den som passer best til de behovene til aktuarer, deres arbeidsgivere og deres klienter. Noe programvare er utviklet for å utføre aktuar dataanalyse på tvers av en rekke forretninger felt. Andre typer aktuariell programvare er mer spesialiserte og er ment å brukes i bestemte områder, for eksempel aksjemarkedet investere analyse eller forsikringspremie beregning. Noen ting å vurdere når du velger aktuariell programvare, er om det må være i stand til å skape mer enn én type forsikring, de måter som det gjør det mulig for brukeren å dele nyttig informasjon med andre, og om programvaren inneholder web-tilkobling.

Aktuar statistisk analyse er prosessen med å lage nyttig, forståelig informasjon ut av rå matematiske data. Passelig aktuariell programvare har blitt mer allment tilgjengelig, slik at aktuarer å formulere modeller som er spesifikke for selskapets praksis. Risikoanalyse med denne typen teknologi skaper scenarier basert på etablerte regler for logikk, som for eksempel "hva om" eller "If ... Then" uttalelser. Riktig å legge inn disse uttalelsene i en aktuariell programvaregrensesnitt avgjør hvor mye dekning tilgjengelig for individuelle forsikringskunder samt hvor mye de skal betale i premie. Aktuarer også modellere politiske data for å sørge for at deres selskaper tilbyr riktig mengde dekning for å være konkurransedyktig og samtidig gjøre fortjeneste.

En kategori av aktuariell vitenskap programvare er kjent som eiendom og havari (P & C) forsikring programvare. Når aktuarer inn data i tabeller og diagrammer ved hjelp av P & C forsikring programvare, er tilpasset reglene for hus forsikring eller leieren er forsikring skapt innenfor bestemte parametere. Liv og helse forsikringsselskaper bruker lignende aktuariell programvare for samme formål. For forsikringsselskaper som selger mer enn én type dekning, bør det beste estimatdataanalyse programvare kunne generere politikk med samme detaljnivå for hvert skadetype.

Den beste aktuar programvare er ikke bare fleksibel for ulike industriområder, har den også funksjoner som enkelt videresende informasjonen til selskapet tjenestemenn, som kanskje ikke er aktuarer seg selv. Forsikringsselskapet eiere må holdes oppdatert på brukskonto og retningslinjer som kan være av interesse for selskapet. Aktuariell programvare som kan oversette data inn i konsise diagrammer, grafer og rapporter er programvare som er spesielt gunstig for både store og små bedrifter.

Finanssektoren har flere hensyn når det gjelder å velge actuarial programvare. Aktuarer som vurderer aksjemarkedsforhold og gi investere anbefalinger må ha rask tilgang til de mest aktuelle tallene fra børsen. Så de trenger å være i stand til å koble disse tallene inn analyserer deres risiko for å generere rapporter av hvilke investeringer bør gjennomføres og hvilke som bør unngås. Programvareplattformer som inkluderer web-tilkobling til markedsoppdateringer er de beste valgene for aktuarer som administrerer denne type finansielle data.

  • Den beste aktuar Programvaren har funksjoner som enkelt videresende informasjonen til selskapet tjenestemenn.