Hvordan kan jeg velge den beste Business forsikringer?

October 2  by Eliza

En bedriftseier som ønsker å velge de beste forretnings forsikringer bør få et klart bilde av fokus og omfanget av virksomheten og deretter ta kontakt med en agent for en kommersiell linjer megler. Ulike typer bedrifter krever ulike typer virksomhet forsikringer og en erfaren kommersielle linjer agent kan bidra til å velge den mest hensiktsmessige dekning. Agenten kan også få flere sitater fra solide forsikring bærere og forklare forskjellene mellom sitater og bærere.

De to mest grunnleggende dekning som finnes i virksomheten forsikringer er eiendom og havari. Eiendom dekning beskytter virksomhet eiendom mot tap eller skade. Havari dekning beskytter virksomheten mot tap eller skade den kan ha forårsaket eller for noe som kan være ansvarlig. Bedriftseieren må ha en nøyaktig oversikt over eiendommen som trenger beskyttelse, så vel som verdien av eiendommen for å finne riktig dekning. Han eller hun må også være i stand til å rapportere omfanget av virksomheten for å finne den beste ansvar dekning og premien belastes for at dekningen.

Forretnings forsikringer er vurdert basert på faktorer som bidrar forsikringen bærere bestemme omfanget av virksomheten og hvor mye eksponering for tap. De vanligste rangering faktorer er lønn, brutto salg og total arealet. Bærere basere mengden premie belastet på ett eller flere av disse faktorene. Jo høyere lønn, salg eller arealet, jo større risikoeksponering og mer premie vil bli belastet til bedriftseieren.

Forretnings forsikringer omfatter også dekning for mer spesialiserte eiendom og havari risiko basert på den type virksomhet og dets virksomhet. Hvis bedriften gjør leveranser eller reiser til clientsâ € ™ steder for tjenesten eller salg, så det må kanskje kommersielle Bilforsikring. Kommersielle Bilforsikring beskytter kjøretøyene eies og drives av virksomheten og gir ansvar dekning for tap eller skade som følge av driften av kjøretøyene.

Det er også virksomhet forsikringer som gir ansvar dekning for bestemte situasjoner. Dersom virksomheten produserer et produkt eller utfører tjeneste eller installasjonsarbeid, kan det trenger forsikring for å dekke eventuelle skader forårsaket av feil produksjon eller installasjon. Dette er en type virksomhet ansvarsforsikring kalt produkter og komplette operasjoner dekning.

Mange fagfolk trenger spesialisert ansvar dekning for sine virksomheter. Fagfolk som regnskapsførere, arkitekter og leger må velge virksomheten forsikringer som beskytter dem mot skader forårsaket av feil de kan gjøre mens de utfører sine spesialiserte tjenester. Denne type virksomhet ansvarsforsikring kalles profesjonelle ansvar og omfatter feil og utelatelser dekning.

I tillegg kan bedrifter eie eller leie spesialutstyr som ikke dekkes av standard eiendom dekning. I dette tilfelle er det viktig å velge retningslinjer som gir ryttere eller dekning for å beskytte utstyret. Noen forretninger forsikringer dekker virksomhet eiendom bare på et bestemt sted, for eksempel selskapet? € ™ s kontorer eller butikk. Dekningen bort fra disse stedene må kanskje legges til eiendommen politikk separat.

En bedriftseier må vite detaljene om alle disse faktorene. Jo flere detaljer bedriftseieren kan gi til den kommersielle linjer agent, jo bedre agenten kunne hjelpe bedriftseieren velger de beste forsikringer. De beste politikken er de som forlater ingen hull i dekning og beskytte virksomheten mot tap.

  • En nøyaktig virksomhet rapporten vil hjelpe en bedrift velge den beste business forsikring.