Hvordan kan jeg velge den beste Equity Income Fund Do?

March 17  by Eliza

Velge den beste egenkapital inntekt fond kan kreve noen undersøkelser på din del. Egenkapital inntekt midler er tilgjengelig i form av fond, børshandlede fond og indeksfond. Du har også muligheten til å bygge en egenkapital inntekt fond ved å kjøpe utbyttegivende aksjer. Å velge den beste egenkapital inntekt fond, må du vurdere dine finansielle mål, og du bør se på ulike analytikernes score og rangeringen av midler. Du kan også være lurt å rådføre seg med en økonomisk rådgiver.

Utbytteinntekter og verdistigning er to faktorer å vurdere når du søker etter den beste egenkapital inntekt fond. Det primære målet med investeringen er å generere inntekter fra utbytte. Det sekundære målet er verdistigning fra økningen i verdien av de enkelte bestandene.

Finansielle tjenester nettsteder og fondsmeglere vurdere ulike inntekt produsere midler. Disse tjenestene gir score og rangeringer. Bransjeanalytikere ta hensyn til ytelse, risiko og kostnader for å komme fram til en liste over anbefalte midler. Investoren søker den beste egenkapital inntekt fondet kan fokusere på fond betaler de høyeste utbytte samtidig som det gir vekstpotensial.

Flere aksje inntekt midler fokus på utbytteinntekter som sitt primære mål. Verdipapirfond med utbytte å være den primære kilde til totalavkastningen kan være attraktive for investorer. Børshandlede fond som fokuserer på utbytte er et annet alternativ.

Disse typer fond fokusere på nåværende inntekt og ikke vekst. En solid track record for å betale høye utbytter bør tas i betraktning. Kort og lang sikt spor poster bør undersøkes for ytelse under ulike markedsforhold.

Ved å investere i enkeltaksjer som historisk betale høye utbytter, kan du lage en portefølje av aksjer som gir en inntektskilde. Du ønsker kanskje å forske blue-chip, lav risiko aksjer som betaler de høyeste utbytte. Utbytte er generelt betalt på månedlig eller kvartalsvis.

Den beste inntekt aksjefond kan innlemme en diversifisert portefølje. Mange fond som fokuserer på bestemte aksjemarkedet sektorer. Investere i en bestemt sektor eller industri kan ikke gi nok mangfold.

Risikostyring kan kreve en mer diversifisert portefølje. Noen inntekt aksjefond er fokusert på risiko. Risikonivået knyttet til fondet kan være en viktig faktor i fond utvalg.

Markedssvingninger kan føre til at aksjeinntekter fond for å være verdt mer eller mindre enn den opprinnelige prisen når innløst. Samlingen av utbytte kan forsterke eller oppveie denne forskjellen i verdi. En godt diversifisert portefølje kan redusere risikoen for fondet devaluering forårsaket av negative markedsbevegelser.

Profesjonelle rådgivere er tilgjengelige for å veilede deg til å velge den beste egenkapital inntekt fond. Du kan også bestemme seg for å kjøpe et fond gjennom en online megler. Hvis du er en erfaren investor, kanskje du foretrekker å lage et fond ved å investere i utbytte-betalende aksjer.

  • Markedssvingninger kan forårsake en egenkapital inntekt fond for å være verdt mer enn den opprinnelige prisen når innløst.
  • Profesjonelle rådgivere er tilgjengelig for å hjelpe en investor velge den beste egenkapital inntekt fond.