Hvordan kan jeg velge den beste Equity Investment Do?

October 19  by Eliza

Når det gjelder investeringsstrategi, er bestandene vurderes en rektor aktivaklasse. Ulike typer egenkapitalinvestering vil gi forskjellige resultater. Den beste egenkapital investeringer for deg, avhenger av målet ditt. Inntektsbringende investeringer bruke utbytte-betalende aksjer som foretrukket ressurs. Vekstaksjer vanligvis brukes til mer aggressive strategier, men de har en spekulativ natur.

En inntekt-produserende egenkapital investeringer kan gjøres på forskjellige måter. Den enkleste formen for denne strategien er å kjøpe aksjer i et utbytte-betalende selskap. Utbytte-betalende aksjer er rangert og vurdert av flere online meglere og rådgivere. Sikkerheten til investeringskapital vil være et stort problem hvis du kjøper aksjer i bare ett selskap. Å sette alle din investering penger i ett selskap kunne ha ødeleggende konsekvenser.

Den foretrukne metode for å skape et utbytte-betalende portefølje er å diversifisere din kapital blant flere aksjer. Du kan undersøke og kjøpe aksjer i bestemte selskaper å lage en tilpasset portefølje. Børshandlede fond (ETF) er verdipapirer som handles som enkeltaksjer. Mange ETF fokusere på utbytte-betalende aksjer. De fleste konservative ETF fokus på høye løpende inntekter med kapitalgevinster som et sekundært mål.

ETF er regnet som en diversifisert aksjeinvesteringer fordi sikkerheten kontrollerer aksjer i mange selskaper. Denne typen egenkapital investeringer kan redusere spesifikk risiko samt systematisk risiko. Noen ETF fokusere mer på utbytte vekst og mindre på utbytteavkastning. Økende utbytter kan tyde på finansiell stabilitet og fremtidig vekst. Denne investeringen kan gi en stabil inntekt og fremtidige kapitalgevinster.

Mange ETFer og verdipapirfond er tilgjengelig, og flere elektroniske ressurser evaluere disse verdipapirene. Online meglere tilbyr mange tjenester for å hjelpe deg å avgjøre hvilken aksjeinvesteringer er best for deg. Konsistente utbytte kan være den foretrukne egenkapital investeringer for den konservative trader. Kapitalgevinster ved stigende verdi av aksjer kan være et sekundært mål.

En mer aggressiv egenkapital investeringer kan innebære vekst i bestandene. De fleste vekstaksjer betaler ikke utbytte, velger å re-investere kapital til å vokse selskapet. Disse selskapene vanligvis er mer volatile, og tilbyr muligheten for kapitalgevinster.

Belønning er alltid ledsaget av risiko. Denne typen egenkapital investeringer kan gi store gevinster gjennom økning i aksjeverdien. Risikoen for en nedgang i aksjeverdien gjør denne type investeringer en spekulativ handel.

Den reneste formen for denne investeringen er å kjøpe aksjer i en vekst lager. Før du gjør det, bør du være godt kjent med begrepene fundamental og teknisk analyse. Utallige elektroniske ressurser er tilgjengelige for å lære disse trading metoder. Meglere tilbyr online kurs og klasser som forklarer hvordan å analysere aksjer ved hjelp av disse metodene. Fundamentale og tekniske analyser brukes til å handle aksjer på en kortsiktig til langsiktig basis.

ETFer som fokuserer på vekstaksjer også er tilgjengelig. Fordelen til en diversifisert investering er risikoreduserende tiltak. Ett selskap kan mislykkes uten å forårsake en total investering fiasko. Et annet valg er å lage din egen custom diversifisert portefølje ved å investere i ulike selskaper. En portefølje kombinere vekst aksjer og inntekt aksjer kan være løsningen på dine investeringsmål.

  • Utbytte-betalende aksjer er rangert og vurdert av flere online meglere og rådgivere.