Hvordan kan jeg velge den beste ETF Portfolios Do?

December 19  by Eliza

Exchange Traded Fund (ETF) investeringer kan føre til noen interessante portefølje konfigurasjoner. De beste ETF porteføljer er vanligvis diversifisert med vekt på målet med investeringen. Nåværende inntekt, kapitalvekst, og risikoreduserende tiltak er typer investeringsmål som fikses ved bygging ETF porteføljer. Kombinere ETF investeringer kan produsere unike og skreddersydde investeringsporteføljer.

Mange ETF er sammensatt av en portefølje av finansielle eiendeler. Konfigurasjonen av ETF-porteføljer vil avgjøre ytelse under ulike markedsforhold. En ETF designet for dagens inntekt vil være sammensatt av investeringer i utbytte betalende aksjer. Disse aksjene kan kjøpes av ETF på grunnlag av høyeste utbytteavkastning eller sterkeste historie av utbytte vekst. Markedsverdi og likviditet kan også være faktorer i valg av verdipapirer.

Investoren søker verdistigning kan være interessert i en ETF fokusert på vekstaksjer. Vekstselskaper investere overskuddet tilbake til selskapet i stedet for å betale utbytte til aksjonærer. Investoren kan realisere en gevinst gjennom økt aksjeverdi. Mange ulike metoder brukes for å evaluere vekstaksjer, inkludert grunnleggende og tekniske analyseteknikker.

Risikoreduserende teknikker er designet inn noen ETFs. Portefølje diversifisering ved å investere i urelaterte finansielle eiendeler forsøker å kontrollere volatilitet samtidig som det gir en jevn avkastning. Disse ETF kan bestå av aksjer, obligasjoner, råvarer eller valuta, og er en kombinasjon av mange ulike typer aktiva. Mange av disse ETF porteføljer er aktivt forvaltet.

Høyt belånte ETF er designet for kortsiktig spekulasjon i markedet kursbevegelser. Leveraged ETFs vanligvis spore store indeksene og kan være lange eller korte posisjoner. Avkastning kan være to eller tre ganger normal utbetaling, men de potensielle tap blir også forstørret på de samme nivåer. Siden ETF omsettes som enkeltaksjer, kan på kort sikt trader bruke leveraged ETFs for swing handelsindeksen prissvingninger.

Mange investorer følge bestemte typer selskaper, produkter og tjenester. De beste ETF porteføljer for denne type investor er industri og sektor ETF. Disse ETF eier en portefølje av aksjer innenfor en bestemt bransje, og gir en mer diversifisert tilnærming til sektoren investere. Risikoen for ett selskap sviktende blir dempet av investeringen i en kurv av tilsvarende selskaper.

Store markedet ETF er tilgjengelig for nasjonale og internasjonale indekser. De store indeksene spore store lager markedssegmenter, som vanligvis representerer de generelle økonomiske forhold i ulike land. ETF porteføljer kombinerer indekser fra ulike land kan være det beste valget for diversifisert investor. Utenlandsk valuta ETF er også tilgjengelig enkeltvis som en kurv av valutaer.

Råvare ETF gi økonomisk trygghet som ikke er korrelert med aksjemarkedet. Ikke-korrelerte aktiva bør være en del av diversifisert portefølje. I tider med børsfall, fremskritt typisk råvaresektoren. Nyere studier indikerer at en portefølje bestående av diversifiserte investeringer i aksjer, obligasjoner, og råvarer gir jevn avkastning uten overdreven volatilitet svinger.

  • Investorer kan diversifisere sine porteføljer ved å investere i ETF.
  • ETF er tilgjengelig for å investere i mange forskjellige underliggende aktiva, fra konkrete råvarer som olje, til nasjonale valutaer, aksjer, fond og andre immaterielle eiendeler.