Hvordan kan jeg velge den beste Gas Leak Detector Do?

December 31  by Eliza

Den beste gasslekkasjedetektor du kan kjøpe vil trolig avhenge av de spesifikke funksjonene som du er interessert. Varsling systemer, sensor og kalibreringskrav og hvilke typer gasser detektoren kan forstand er alle sannsynlig å regne inn din beslutning. En ting som kan hjelpe deg å velge den beste gasslekkasjedetektor er å vurdere hvilke gasser du trenger enheten å oppdage.

En grunnleggende gassdetektor er en som kan detektere en farlig gass. Bedre gass lekkasje detektorer vil varsle huseiere til tilstedeværelsen av mange typer gasser, både farlige og ufarlige. Ideelt sett bør du kjøpe en gassdetektor som kan informere deg når noen farlig gass utgjør en trussel mot din husstand. Hvis du har å velge mellom gasser som kan oppdages ved å velge en detektor som kan identifisere gassene som utgjør de største truslene. For eksempel vil mange forbrukere velger en gasslekkasje detektor som kan varsle dem når karbonmonoksid er til stede, fordi karbonmonoksid er fargeløs og luktfri.

Den beste gasslekkasjedetektor vil plukke opp på tilstedeværelsen av mange typer gasser. Hvis du leter etter denne type detektor, lese detektoren emballasje for å verifisere at det kan bidra til å identifisere gasser som klor, oksygen, svoveldioksid, klordioksid, hydrogensulfid og radonverdier. Radon er en særlig farlig gass: det kan være radioaktive, og kan føre til visse former for kreft. Tilstedeværelsen av radon kan være direkte spores tilbake til uran-nivåer i jordsmonnet. Hvis din hjemme hviler på uran-rik jord, gjør du lurt i å kjøpe en detektor som kan måle radon, og sørg for å sette detektoren på det laveste nivået av ditt hjem.

Den beste gasslekkasjedetektor vil ha en mangesidig varslingssystem. Noen grunnleggende gassdetektorer vil varsle huseiere bare at en gasslekkasje har oppstått, enten gjennom en alarm eller et blinkende lys. Stor gassdetektorer, men vil ha mer enn én måte å gi deg beskjed når det er farlige nivåer av gasser i ditt hjem. Flere varsling systemer kan være nyttig for deg hvis du bor i et hjem med mange potensielle kilder til farlige gasser.

Gassdetektorer som varsler deg når sine sensorer må byttes også kan være bokstavelig livreddere. Skiftende sensorer regelmessig kan bety at gassdetektor vil alltid være i tipp-topp stand. Tilsvarende, hvis kalibrering som må gjøres, sørg for at prosedyren er fullført etter behov, og uansett hvor dyrt det kan være.

  • Gass ovner kan avgi karbonmonoksid og lekkasjebrennbare gasser.
  • Karbonmonoksid detektorer er vanlig husholdning gass lekkasje detektorer.