Hvordan kan jeg velge den beste kommersielle forsikring?

August 20  by Eliza

Bedriftseiere er ansvarlig for å forsikre de driftsmidler med en handelspolitikk for alle aktiva. Forretnings forsikringer kan løpe fra forsikring av firmabiler og bygningen som selskapet eier og driver virksomhet i, til de primære eierne av virksomheten. Velge den beste kommersielle forsikring for din bedrift krever at du vurdere behovene virksomheten har, identifisere et forsikringsselskap som forsikrer disse behovene og matchende politikken med utgiftene virksomheten har råd til å betale for den politikken.

Identifisere de ressursene du trenger for å forsikre under den kommersielle forsikring. Dette kan variere sterkt, avhengig av type virksomhet. For eksempel, hvis du er en advokat eller eiendomsmegler, så du kan ønske å bære feil og utelatelser forsikring som beskytter deg i tilfelle du gjør en profesjonell feil i å gi råd en klient. Hvis du kjører en budtjeneste, på den annen side, din primære forsikringsbehov er for de ulike forretnings kjøretøy som ansatte bruker for å gjøre leveranser.

Når du har en liste over de forsikring behov for din bedrift, er du klar til å snakke med en profesjonell forsikring agent. En forsikring agent er bedre enn en forsikring leverandør fordi agenten kan ha tilgang til ulike retningslinjer fra ulike selskaper. Forsikringsagent kan arbeide for å pakke en politikk sammen som dekker alle dine behov. I tillegg til å bestemme hvilke ressursene du trenger for å forsikre for din bedrift, kan du også diskutere hvor mye dekning og egenandeler for hver handelspolitikk du trenger.

En forsikring agent fungerer som et bindeledd mellom bedriften og forsikringsselskapene. Agenten kan gå ut og søke ulike kommersielle forsikring sitater. Agenten så bringer disse sitatene tilbake til deg for gjennomgang. Du kan bruke informasjonen agenten har samlet inn, samt deres faglige råd, for å begrense det kommersielle forsikring som dekker alle eller de fleste av dine forretningsforsikringsbehov.

En endelig vurdering av de beste kommersielle forsikring krever at du å se nærmere på virksomheten økonomi. Mens det er ideelt å bære den høyeste dekningen mulig på virksomhetens eiendeler i tilfelle av et tap, opprettholde disse eiendelene krever også at du skal kunne ha råd til å betale for den politiske dekningen. Hvis de opprinnelige politiske beløp eller fradragsberettigede beløp er for dyrt, bør du vurdere å senke dekning beløp eller øke fradragsberettigede beløp. Dette gjør du for å sikre eiendelene i virksomheten du trenger å forsikre, men også være i stand til å gjøre premieinnbetalinger.

  • Velge den beste kommersielle forsikring for en virksomhet krever et selskap til å vurdere sine behov.
  • En forsikring agent kan ha tilgang til ulike retningslinjer fra ulike selskaper.