Hvordan kan jeg velge den beste Mid-Cap Index Fund Do?

March 27  by Eliza

Når det er på tide å vurdere en mid-cap indeksfond, kan investorene gjøre kloke valg ved å se på hvordan en viss fond utfører i forhold til andre tilsvarende fond som tilbys av store meglerhus. Disse mulige kunder kan også se på de tekniske egenskapene til et fond for å gjøre enda mer detaljerte undersøkelser før du kjøper. Alle slags nyttige detaljer er gitt i et fond rapport eller "prospekt", et verdifullt dokument for å gjøre lekser på et indeksfond eller andre finansielle produkter.

En grunnleggende ting å vurdere i hvilken som helst mid-cap indeksfond er prisen. Investorer bør se på provisjoner, gebyrer og administrasjonskostnader som går inn i en mid-cap indeksfond eller andre lignende tilbud. Ofte vil de fleste eller alle av disse kostnadene være priset inn en "kostnadsprosent", som vil være formulert som en prosent av investeringen. Investorer kan bruke disse tallene mot forventede avkastning for å finne ut hvor mye det vil koste dem til å engasjere seg. En annen vurdering i disse typer fond er de restriksjoner som selskapene satt på fond deltakelse. Ett element er et "minimum bidrag", som er det laveste beløpet som en investor kan betale for å "komme inn" i fondet. Kjenne den minste bidraget kan hjelpe investorer gjøre et valg om den beste mid-cap indeksfond for sin økonomiske situasjon.

Investorene liker også å inspisere detaljene på en mid-cap indeksfond for å se hvordan ledelsen velger hva aksjer er involvert. En mid-cap fond generelt involvere aksjer med en markedsverdi på mellom to og ti milliarder dollar. Markedsverdien er summen av alle utestående aksjer multiplisert med aksjekursen. Det generelle resultatet er at mid-cap midler består av noe etablerte bestander, hvorav mange er fortsatt ekspanderer inn i sine respektive markedssegmenter.

Når potensielle kjøpere ser på ovenstående opplysninger, kan de se hvordan ledelsen for en mid-cap indeksfond gjør at fondet følger en bestemt aksjeindeks. Indeksfond har en tendens til å være lavere i volatilitet og lavere risiko enn noen andre typer fond eller finansielle produkter som sporer et smalere utvalg av aksjer. Ideen med indeksfond er at en investering kan være diversifisert for å følge den generelle aktiviteten til en indeks, som har en tendens til å bevege seg i en relativt stabil måte, mens enkeltaksjer ofte opplever mer volatilitet i løpet av en gitt tidsperiode. Indeksfond investorer er ofte jage "stabil avkastning", og identifisere de beste indeksfond kan bidra til å balansere ut en samlet investeringsstrategi.

  • Mellomstore selskaper har litt mer stabilitet enn små caps, som ofte bare starte opp, og som et resultat, er relativt risikable investeringer.