Hvordan kan jeg velge den beste myelodysplastisk syndrom behandling Do?

November 1  by Eliza

Den beste myelodysplastisk syndrom behandling varierer ofte avhengig av flere forskjellige faktorer som påvirker pasientens behov. Yngre pasienter i god helse kan være egnet for mer aggressiv behandling for å bremse eller stoppe sykdommen. Andre kan bare være i stand til å ha støttende omsorg, for eksempel overføringer eller antibiotika, som behandler effektene av syndromet og forbedre sin livskvalitet. De med mindre alvorlige former av sykdommen kan bare kreve støttende omsorg alternativer også.

En myelodysplastisk syndrom behandlingsalternativ som kan ha svært gode resultater for noen mennesker er kjemoterapi etterfulgt av en benmargstransplantasjon. Kjemoterapi anvendes for å drepe de funksjonsfeil benmargceller, og deretter cellene i et samsvarende donor anvendes for å erstatte dem. For noen pasienter, har denne teknikken vært i stand til å kurere sykdommen; et flertall av tilfellene er uhelbredelig. For andre er det i stand til å betydelig bremse utviklingen av det. Prosedyren er vanskelig og risikabelt, men så det er ofte bare brukt på pasienter som er ung og sterk, eller de som har svært aggressive typer myelodysplastisk syndrom.

Pasienter hvor kjemoterapi og transplantasjon er upassende vanligvis får støttebehandling for å lindre de negative effektene av sykdommen. En viktig type støttende myelodysplastisk syndrom behandling er blodoverføringer. Sykdommen ødelegger blodceller og påvirker kroppens evne til å skape mer, så anemi er ofte et problem for disse pasientene. En blodoverføring kan bidra til å erstatte blod som har gått tapt og bekjempe virkningene av anemi.

Anvendelse av vekstfaktorer er en annen myelodysplastisk syndrom behandling for adressering anemi. Vekstfaktorer er stoffer som stimulerer produksjonen av røde blodceller. Typen av vekstfaktor som vanligvis brukes med denne sykdommen er kalt erytropoietin.

Mange medikamenter er også ansett som nyttig for behandling av myelodysplastisk syndrom i visse tilfeller. Stoffer som lenalidomid og antithymocyte globulin kan bidra til å bekjempe anemi og redusere behovet for blodoverføringer hos pasienter med spesifikke former av sykdommen. Pasienter som får blodoverføringer kan trenge deferoxamine å bidra til å bekjempe opphoping av jern i blod og vev. Noen pasienter kan være utsatt for å utvikle leukemi; stoffer som azacitidin og decitabine kan tas for å hjelpe forsinkelse eller stoppe dette skjer. Personer med myelodysplastisk syndrom kan være utsatt for smitte, og kan trenge behandling med antibiotika i tillegg.

  • Kjemoterapi kan brukes før en benmargstransplantasjon for å behandle myelodysplastisk syndrom.
  • En blodoverføring kan bidra til å erstatte blod som har gått tapt på grunn av sykdom og bekjempe virkningene av anemi.