Hvordan kan jeg velge den beste Renewable Energy Aksjer Do?

January 5  by Eliza

Velge den beste fornybare energiaksjer krever en investor å kompilere et sammensatt bilde av selskaper ved å evaluere sine forretningsmodeller og velge aksjer med den beste samlede markedsposisjon. Den spesielle type teknologi på som en gitt firmaet fokuserer er betydelig, som noen teknologiene har mindre potensial for eksplosiv vekst selv om de kan være nærmere markedet eller har stødigere samlede avkastning på investeringen. Det geografiske området der et firma opererer bør også vurderes, som lønnsomheten i selskaper arbeider i fornybar energi er ofte betinget av den typen subsidier og pris støtter at de mottar. En investor som ønsker å finne de beste fornybare energiaksjer bør også vurdere de grunnleggende av selskapene de vurderer.

Mange ulike fornybare energiteknologier er i produksjon og utvikling, og hver har et bestemt nivå av risiko og belønning. Identifisere den neste store teknologi kan være vanskelig, men hvis en investor er trygg i sin analyse, kan han høste store belønninger. Eldre, etablerte teknologier, som for eksempel vind- eller solenergi, gir mindre mulighet for en investor å kapitalisere på en plutselig økning i aksjekursen som en ny teknologi tar av, men vil trolig gi mer forutsigbare avkastning på investeringen på mellomlang eller lang sikt. Identifisere bedrifter med solid produksjonsmodeller eller en god oversikt over trinnvis forbedring i eksisterende teknologier kan hjelpe en investor i å identifisere som etablerte fornybare energiaksjer til å velge.

Fornybare energiaksjer er nært knyttet til nasjonale energipolitikk. Maisbasert etanol i USA har historisk vært lønnsomt mest på grunn av subsidier for å stimulere utvikling og bruk. Den langsiktige resultatene av aksjer knyttet til denne teknologien vil trolig være avhengig av fremtidige subsidier.

Land som har gjort en bevisst innsats for å investere i fornybar energi i løpet av mange år kan tilby den mest pålitelige forretningsmiljøet for selskaper på dette feltet, og den beste verdien i fornybare energiaksjer. Kina og Tyskland har både rettet store subsidier mot gjennomføringen av vindkraft og solenergi programmer, og bedrifter som driver virksomhet i disse landene dra nytte av disse retningslinjene. Tilsvarende har Brasil sterkt favoriserte sitt hjemmemarked sukkerrørsetanol industrien.

Ved å investere i fornybar energi aksjer, bør observeres de samme generelle reglene som brukes når du velger noen andre aksjer. Kvaliteten på ledelsen bør vurderes og nivået av gjeld og eiendeler holdt av et aksjeselskap bør evalueres. Den nåværende prisen på aksjen er viktig også, siden selv et firma med en utmerket forretningsmodell vil trolig ikke være en god investering hvis aksjen er for tiden overvurdert.

  • Noen analytikere anser solenergi celle produsenter til å være pålitelig lager.
  • En vindpark som er brukt til å lage fornybar energi.