Hvordan kan jeg velge den beste selskapsobligasjoner Do?

July 5  by Eliza

Selskapsobligasjoner er ofte betraktet som en av de beste investeringsmulighetene for investorer som har en tendens til å være mer konservativ i etableringen av en finansiell portefølje. Vanligvis bærer mindre risiko enn aksjeopsjoner eller råvarer, obligasjoner av denne typen gir en beskjeden, men rettferdig avkastning som kan hjelpe investorer i å nå sine finansielle mål over tid. Det er et par ting å huske på hvis du ønsker å kjøpe de beste selskapsobligasjoner for tiden tilgjengelig, og øke sjansene for å tjene best avkastning.

Finne den beste selskapsobligasjoner for din situasjon begynner med å forstå hva du ønsker å oppnå med obligasjonskjøp. Noen investorer fokusere på obligasjoner som gir inkrementelle avkastning over en lengre periode, for eksempel fem år. Hvis tanken er å ta de som returnerer og reinvestere dem i andre ventures, velge en selskapsobligasjoner med lengre varighet og regelmessig planlagte rentebetalinger er en god idé. På den annen side, hvis du er ute etter en obligasjon som gir en relativt rask retur, muligens som et engangsbeløp når problemet modnes, går med obligasjoner som forfaller i to år eller mindre kan være den beste tilnærmingen.

Sammen med å bestemme hva du ønsker å oppnå med investeringen, velge de beste selskapsobligasjoner krever også ta en titt på stabiliteten til utstedelse aksjeselskap. Mens obligasjoner av denne typen anses å bevery trygge investeringer, de er ikke helt risikofritt. Indikasjoner på at utstederen kan være på vei til økonomiske problemer kan bety at bindingen kan kalles tidlig, en hendelse som kunne redusere mengden av avkastning opptjent. Sørg for at all offentlig informasjon om utstederen indikerer virksomheten vil ligge stabilt på minst gjennom forfallsdato, og sjansene for å tjene best avkastning mulig er sterkt forbedret.

For mange investorer, velge de beste selskapsobligasjoner betyr også kommer med selskaper som støtter saker som er viktige for de investorene. For eksempel vil en investor som er opptatt av miljøspørsmål fokusere sin oppmerksomhet på obligasjoner som tilbys av selskaper som utnytter grønne initiativer som en del av sin forretningsmodell. Ved å sørge for at de underliggende filosofier utsteder er i tråd med de av investor, er tilfredsstillelse generert av investeringen bredere enn bare de økonomiske avkastning.

Velge den beste selskapsobligasjoner innebærer vurderer en rekke faktorer, inkludert utbytte basert på obligasjonspriser, oppbygging av obligasjonslånet seg selv, og den generelle tilstanden og strukturen i selskapet som utsteder obligasjonen. Ta deg tid til å se nøye på alle disse faktorene vil redusere sjansene for å ta på en investering som er til syvende og sist ikke er i harmoni med dine investeringsmål. Samtidig, nøye undersøke hver mulighet til å finne de beste selskapsobligasjoner vil hjelpe deg videre mot disse målene, i siste instans gir mer tilfredsstillelse enn bare å velge et obligasjonslån som ser bra ut på overflaten.

  • Velge den beste selskapsobligasjoner krever å ta en titt på stabiliteten til utstedelse aksjeselskap.