Hvordan legge til og trekke Variabler

March 23  by Eliza

Enten du legge til eller trekke variabler, du følger den samme regelen, selv om de har forskjellige operasjoner: når du legger til eller trekke vilkår som har akkurat de samme variablene, enten du legge til eller trekke koeffisientene, og la resultatet stå med variabelen.

For eksempel:

 • Tillegg. I denne ligningen, kan du legge til alle koeffisientene (2, 5, og 4) fordi variablene er de samme (a).

  2 a + 5 a + 4 a = 11 a

 • Subtraksjon. I denne ligning, kan man trekke alle koeffisientene (11, 5 og 4) på grunn variablene er de samme (a).

  11 a - 5 a - 4 a = 2 a

Hvis ingen tall vises før variabelen, så kan du anta at antallet er 1. Så en = 1 a og x = 1 x.

Du legger termer som har de samme variablene fordi de representerer de samme beløpene. Du trenger ikke prøve å legge vilkårene med ulike variabler. De etterfølgende eksempler involverer to eller flere variabler:

 • To variabler.

  a + 3 a + x + 2 x

  (1 a + 3 a) + (1 x + 2 x)

  4 a + 3 x

 • Tre variabler.

  5 a + 2 a + 6 b + 8 b + 11 c

  (5 a + 2 a) + (6 b + 8 b) + 11 c

  7 a + 14 b + 11 c