Hvordan løse algebra problemer med gruppering Symboler

November 23  by Eliza

Gruppering symboler organisere en algebra problem som inneholder flere grupper. Disse gruppering symboler - parentes (), brak [], bukseseler {}, radikaler (kvadratroten symbol), og fraksjonslinjer - vis der en gruppe starter og slutter, og bidra til å etablere den rekkefølgen som brukes til å søke matematiske operasjoner.

Hvis to eller flere av de gruppering symbolene er inni hverandre, de er nestet slik: {[()]}. I denne situasjonen, må du først løse innenfor parentesene og deretter jobbe ut mot bukseseler, som i følgende eksempel:

Hvordan løse algebra problemer med gruppering Symboler

  1. Løs operasjonene i parentes.

    Etter rekkefølgen på gruppering symboler sikrer at du får det rette svaret. Du må utføre operasjonen i parentes før du kan løse uttrykket utenfor parentes. I dette eksempelet du først legge til 7 og 5 i telleren, og den to og en i nevneren.

    Hvordan løse algebra problemer med gruppering Symboler

  2. Løse resten av uttrykket i telleren og i nevneren.

    Fraksjonen linjen er en gruppering symbol. Du må løse de uttrykk i teller og nevner hver for seg før du kan dele nevneren inn i telleren. For eksempel må den 4 og 12 i telleren multipliseres sammen først, og deretter resultatet, 48, kan være delt på tre.

    Hvordan løse algebra problemer med gruppering Symboler