Hvordan man skal håndtere Inkassobyråers under Personlig konkurs

January 8  by Eliza

Hvis du står overfor personlig konkurs, har du sikkert hørt fra gjeld samlere. En inkassator jobb er å få deg til å betale sin klient gjeld, og de kan være veldig oppfinnsom i å finne måter å motivere deg til å gjøre det. Gjeld samlere, men er bundet av lover, akkurat som du er. Hva gjeld samlere kan ikke inneholde følgende:

  • Ringe deg tidlig på morgenen, sent på kvelden, eller på noen annen urimelig tid eller sted.
  • Trakassere deg.
  • Kontakte deg på jobb hvis din arbeidsgiver forbyr personlige samtaler.
  • True deg.
  • Fortelle noen (annet enn din ektefelle, advokat, eller cosigner) at du er i gjeld.
  • Bug du når du har fortalt dem til feil av.

Hvis en inkassator bryter reglene, har du alternativer: Først, si at du vet hva Fair Debt Collection Practices Act er og hvordan du bruker den. Deretter bruker det ved å sende inn en klage til Federal Trade Commission, Korrespondanse Branch, 600 Pennsylvania NW, Washington, DC, 20580.