Hvordan Navn Binary Kovalente Forbindelser

July 20  by Eliza

Binære kovalente forbindelser er forbindelser som består av kun to elementer, slik som karbondioksid. Prefikser brukes i navnene til binære forbindelser for å indikere antallet atomer av hvert nonmetal tilstede.

Tabellen nedenfor viser de mest vanlige prefikser for binær kovalente forbindelser.

Vanlige prefikser for Binary Kovalente Forbindelser
Antall Atomer Prefiks
1 mono-
2 di-
3 tri-
4 tetra-
5 penta-
6 heksa-
7 hepta-
8 okta
9 nona-
10 deka-

Generelt er prefikset mono- sjelden brukt. Karbonmonoksid er et av de få forbindelser som bruker dette prefiks.

Ta en titt på følgende eksempler for å se hvordan du bruker prefikser når navngi binære kovalente forbindelser (prefiksene vises i fet skrift). Merk at kjemikere forsøker å unngå å sette en en og en o sammen med oksid navn, som i desember ao xide, slik at de normalt slippe en av prefiks.

karbon di oxide:

Hvordan Navn Binary Kovalente Forbindelser


tetra fosfor desember oxide:

Hvordan Navn Binary Kovalente Forbindelser


svovel tri oxide:

Hvordan Navn Binary Kovalente Forbindelser


di nitrogen tetra oxide:

Hvordan Navn Binary Kovalente Forbindelser


Dette navnesystemet brukes bare med binære, nonmetal forbindelser, med ett unntak. Den følgende forbindelse blir vanligvis kalt mangandioksyd.

Hvordan Navn Binary Kovalente Forbindelser