Hvordan Nedgang i Basic afghanske Stitch

April 2  by Eliza

For å gjøre en reduksjon i grunnleggende afghanske sting, reduserer du i første halvdel av en rad av grunnleggende afghanske sting, trekke looper fra kroken; da, jobbe deg av alle sløyfene i andre halvår som vanlig.

Å øve gjør avtar, kan du bruke en 16-sting swatch. Å redusere en maske, fungerer første halvdel av raden:

Hvordan Nedgang i Basic afghanske Stitch

Sett din krok bak den første og andre loddrette streker i raden nedenfor.

Du må ha en sløyfe på kroken fra forrige rad.

Garn over (yo) og trekke garnet gjennom begge maskene.

En reduksjon ved begynnelsen av rekken er fullført.

Hvordan Nedgang i Basic afghanske Stitch

Arbeide i grunnleggende afghanske sting over resten av raden.

Du bør ha 15 løkker på kroken. (Husk at du gikk ned en maske.)

Hvordan Nedgang i Basic afghanske Stitch

Garn over (yo) kroken og trekke garnet gjennom en løkke på kroken.

Sørg for at du trekker det gjennom ett sløyfe.

Hvordan Nedgang i Basic afghanske Stitch

Garn over kroken og trekke garn gjennom de neste to løkker på kroken.

Gjenta foregående trinn og dette trinnet over p inntil en sløyfe forblir på kroken.