Hvordan omgå skifterett med felles leieforholdet

November 10  by Eliza

Felles leieforholdet betyr at du deler eierskap av eiendom. Eiendom holdt i felles leieforholdet er ikke en del av Skifte prosessen; kreditorer har ikke tilgang til eiendom holdt som felles leietakere.

Dersom retten kan bevise at du overførte tittelen på eiendommen til felles leietakere å skjule fra kreditorer, kan kreditorene fortsatt gjøre et krav mot en del av felles leieforholdet eiendom.

Det sentrale trekk ved felles leieforholdet er at når du dør, får den andre medeier din andel av eiendommen ved å høyre av survivor. Hvis du har en vilje, eiendommen overføringer utenfor din vilje. Hvis du ikke har en vilje, eiendommen overføringer utenfor inte rad lover. Den overlevende felles leietaker (e) mottar (e) på eiendommen.

Hvorfor bør du vurdere felles leieforholdet som en erstatter? Som et alternativ til skifteretten, gir felles leieforholdet deg flere fordeler:

  • Kostnadsbesparelser. Dannelsen og eventuell oppsigelse av felles leieforholdet er billig, i motsetning til andre former for vilje erstatninger, for eksempel en levende tillit at en advokat bør gjennomgå og forberede.
  • Klart hjemmelsoverføring. Fordi felles leieforholdet er basert på høyre survivor, gjør felles leieforholdet for en klar overføring av eiendomsretten til de overlevende felles leietaker.
  • Kreditorene kreve reduksjoner. En av de viktigste trinnene i skifteretten prosessen er betaling av gyldige kreditorenes krav.
  • Praktisk og rask. Du kan enkelt opprette og oppløse eierskap som du avgrense eiendom planen. Videre, ved ikke å måtte håndtere komplekse juridiske dokumenter - testamenter, truster, og leve klareringer - kan du bruke felles leieforholdet uten å tenke på lovligheten og problemer av ordlyden i disse dokumentene.
  • Privat. Hvis du verdsetter ditt personvern, selv etter at du har dødd, felles leieforholdet tilbyr deg et bedre alternativ enn skifteretten, hvor din vilje og eiendom blir en del av det offentlige posten.

Så langt, så bra med felles leieforholdet. Konseptet virker grei og fordelene høres ganske bra. Så hvorfor holde eiendommen noen annen måte? Vel, du vet det gamle ordtaket: Hvis det høres for godt til å være sant, må det være en eiendom-planlegging konsept! Holder eiendom som felles leietakere har betydelige begrensninger og ulemper som du må være klar over, inkludert:

  • Tvunget disposisjon. Den overlevende felles leietaker (e) mottar (e) din andel av eiendommen. Periode! Du kan ikke bestemme seg for å forlate en del av denne eiendommen til felles leietaker og en annen del til noen andre.
  • Mangel på kontroll i eiendomsoverdragelse. Retten til survivor funksjonen kan ikke kontrollere den endelige overføring av eiendom under felles leieforholdet. Dødsfallet til den nest siste felles leietaker forlater eiendom til overlevende felles leietaker som eneste eiendom; ingen rett til survivor foreligger når du eier noe av deg selv.
  • Uønskede eiendom overføringer. Etter neste-til-siste felles leietaker er død, kan den gjenlevende felles leietaker avhende eiendommen på noen måte han eller hun ønsker, selv om avhending er i strid med intensjonene i andre felles leietakere som har dødd tidligere.
  • Eksponering for andre felles leietakers kreditorer. Hvis joint Leieren taper en domstol kamp og har en stor dom mot ham, kan eiendommen du holder som felles leietakere potensielt være gjenstand for dommen som resulterer i et tvangssalg av eiendommen.
  • Mange skattemessige ulemper. Besparelsene i inntektsskatten kan være mer enn oppveid av økningen i eiendom skatt.