Hvordan Pin en fil eller en mappe til Windows 7 oppgavelinjen

June 21  by Eliza

I Windows 7, pin du en fil eller en mappe til oppgavelinjen for å ha dem tilgjengelig på et øyeblikks merknader - vel, liksom. Dessverre kan du ikke slå enkelte dokumenter eller mapper inn ikoner på verktøylinjen. Men du kan feste en fil til Jump List av for det tilknyttede programmet og feste en mappe i Windows Utforsker Jump List. For eksempel, kan du feste en sang til Jump List for Windows Media Player.

 1. Klikk på Windows Explorer-ikonet på oppgavelinjen.

  Du kan også bruke på Start → Dokumenter, si, for å åpne din Dokumenter-biblioteket.

 2. Naviger til filen eller mappen du vil feste.
 3. Dra mappen eller dokumentet (eller snarvei) til oppgavelinjen.

  Windows forteller deg hvor det vil spidde mappen, dokumentet eller en snarvei.

 4. Slipp museknappen.

  Det er alt som trengs.

 5. Høyreklikk på ikonet for programmet der du plasserte filen eller mappen.

  Filen eller mappen vises i pinnet ruten øverst Jump List.

  Hvis du vil fjerne et festet element fra Jump List, bare holder musen over elementet, og klikk deretter pinnen pin til høyre for elementet. Elementet vil falle utenfor Jump List.