Hvordan Raise Powers av Powers

May 23  by Eliza

Når oppdra et strømmen til en kraft i en eksponentiell uttrykk, finner du den nye kraften ved å multiplisere de to maktene sammen. For eksempel, i følgende uttrykk, x til makten av tre blir opphøyd av 6, og så ville du multiplisere 3 og 6 for å finne den nye kraften.

Hvordan Raise Powers av Powers


I all sin prakt, her er det algebraisk regel for Raising en Power til en Power:

Hvordan Raise Powers av Powers


Når hele uttrykket

Hvordan Raise Powers av Powers


heves til m th strøm, blir den nye strøm av x bestemmes ved å multiplisere n og m sammen.

Disse eksemplene viser deg hvordan oppdra en kraft til en makt fungerer:

Eksempel 1: Hver faktor i parentesen er opphøyd utenfor parentes.

Hvordan Raise Powers av Powers

E xample 2: I det følgende ligning, legge merke til at rekkefølgen på operasjonene er observert. Første du heve uttrykk i parentes til sine krefter. Deretter multipliserer de to uttrykkene sammen. Du får se multiplisere eksponenter (oppdra et strømmen til en strøm) og legge eksponenter (multiplisere samme baser).

Hvordan Raise Powers av Powers

Eksempel 3: Neste er et eksempel med negative eksponenter.

Hvordan Raise Powers av Powers